Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 22 -

 

3- Khúc III

 

Thiên Chúa chỉ sửa trị nhân gian

Ðức công chính

1 Êliphaz người Têman lên tiếng và nói:

2 Người đời có thể có ích cho Thiên Chúa?

Không, kẻ khôn ngoan chỉ có ích cho chính mình.

3 Mắc mớ gì tới Shađđay, nếu anh chính trực

và Người được gì khi hành vi anh toàn vẹn?

4 Phải chăng vì anh có lòng đạo mà Người sửa phạt

và mở cuộc tranh tụng với anh?

5 Lại không phải vì tội ác lớn lao

và lỗi lầm của anh không giới hạn?

6 Anh đã đòi anh em, những của thế chân chẳng lý do,

và lột áo cả những kẻ trần truồng;

7 kẻ khát, anh không cho nước uống

và từ chối với cả người đói, bánh ăn.

8 Anh trao đất cho kẻ mạnh tay

và người được sủng ái, chiếm ngụ.

9 Anh đuổi góa phụ trở về tay không

và nghiền nát cánh tay kẻ côi cút.

10 Chính vì vậy mà màng lưới phủ trùm anh,

và cơn hãi hùng bắt chợt làm anh khiếp sợ.

11 Ánh sáng tối lại, anh nên như mù lòa,

và một khối nước nhận anh chìm nghỉm.

12 Thiên Chúa lại đã không ở trên tầng trời cao nhất?

Hãy nhìn đỉnh các vì sao: Chúng cao dường nào!

13 Và anh đã kết luận: "Thiên Chúa có thể biết gì?

Người có thể phê phán qua mây tối?

14 Mây là màn che và nào Người có thấy,

Người chỉ dạo quanh trên vòm trời".

15 Anh muốn theo đường lối xưa,

đường lối những kẻ đồi bại đã đi.

16 Chúng đã bị quét sạch trước thời điểm;

khi một cơn nước lũ nhận chìm nền móng chúng?

17 Chúng nói với Thiên Chúa: "Hãy tránh xa!

Shađđay có thể làm gì cho chúng tôi?"

18 Dẫu vậy, Người đã chất đầy của cải nhà chúng.

-- tránh xa Ta, những âm mưu của phường gian ác! -

19 Người chính trực thấy vậy mà hân hoan,

kẻ vô tội thì cười chê chúng:

"20 Ðó, địch thù của chúng ta bị tiêu diệt,

và giàu sang của chúng, ngọn lửa đã nuốt trôi!"

21 Hãy giải hòa với Người, hãy làm lành;

và như thế hạnh phúc sẽ trở lại với anh.

22 Hãy nhận lấy bài học từ miệng Người

và đặt lời Người trong dạ.

23 Nếu anh trở lại với Shađđay và khiêm tốn,

nếu anh xua đuổi bất chính khỏi lều anh,

24 nếu anh quẳng vàng vào đất bụi,

vàng ôphir, giữa đống sỏi bên thác nước.

25 Ðối với anh, Shađđay sẽ là vàng từng thoi

và bạc từng đống.

26 Bởi vì lúc ấy, Shađđay sẽ là nguồn dịu ngọt của anh

và anh sẽ ngẩng mặt về Thiên Chúa.

27 Khi anh kêu khẩn Người, Người sẽ nhận lời,

và anh chỉ có việc làm trọn lời khấn dâng.

28 Ðiều anh dự tính sẽ thành công,

và ánh sáng sẽ chiếu soi trên các nẻo đường anh đi.

29 Bởi vì Người hạ kẻ kiêu căng

và cứu thoát người cúi mặt.

30 Người giải thoát kẻ vô tội

và anh sẽ được cứu vớt nhờ bàn tay trong sạch!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page