Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 38 -

 

IV. Lời Của Yavê

Khúc I

 

Sự khôn ngoan trong việc tạo dựng

làm Yob bẽ bàng

1 Yavê đã trả lời Yob từ giữa cơn giông, và Người nói:

2 Kẻ nào đó đã làm mờ tối kế đồ của Ta

bằng những lời thiếu hiểu biết?

3 Hãy nai nịt như một dũng sĩ;

Ta sẽ vặn hỏi ngươi và ngươi hãy cho ta hay.

4 Ngươi ở đâu khi ta đặt móng cho đất?

Nói đi, nếu sự hiểu biết của ngươi được soi sáng.

5 Ai đã đặt kích thước cho nó?... Ngươi biết mà;

hoặc ai đã giăng giây trên nó?

6 Ðế của nó đã chìm sâu trên điểm tựa nào

và đá đỉnh góc của nó ai đã đặt,

7 giữa tiếng nhạc hòa vui của sao mai,

giữa tiếng tung hô của các con Thiên Chúa?

8 Ai đã cài chắc then biển bằng hai cánh xếp?

khi nó trào ra từ lòng mẹ;

9 khi ta phủ mây trên nó như áo quần

và mây tối làm tã lót?

10 Ta đã vạch ranh giới của nó

và đã đặt nó trong cửa kín then cài,

11 và ta nói: "Ngươi sẽ chỉ tới đây, không xa hơn nữa;

ở đây sẽ vỡ tan sự ngông cuồng của các làn sóng".

12 Ðã có lần nào trong đời, ngươi sai khiến buổi sáng,

đặt rạng đông vào nơi của nó,

13 để nó nắm lấy góc cạnh của đất

và rũ sạch lũ ác nhân?

14 Nó biến đổi như đất sét dưới dấu ấn

và tất cả chỗi dậy, trang sức lòe loẹt.

15 Cất ánh sáng khỏi phường ác nhân

và bẻ gẫy cánh tay giương thẳng.

16 Người đã tới thấu nguồn biển cả?

Và dạo chơi tận đáy vực sâu?

17 Cửa Tử thần đã hiện ra cho ngươi,

kẻ giữ cửa âm phủ, ngươi đã thấy?

18 Ngươi đã có một ý tưởng về các chiều mặt đất?

Kể ra đi, nếu ngươi biết tất cả các thứ đó.

19 Ánh sáng ở về bên nào?

Và tăm tối, chúng ở đâu?

20 Ðể ngươi đưa về địa hạt của chúng,

để những nẻo đường dẫn về nhà chúng, ngươi nhận ra được.

21 Ngươi biết mà, vì lúc ấy ngươi đã sinh ra

và số ngày của ngươi lớn quá mà!

22 Ngươi đã vào tận nơi chất tuyết?

Và số mưa đá dự trữ, ngươi đã thấy chưa?

23 Số Ta đã để dành cho thời cùng khốn,

cho ngày chiến tranh và trận mạc?

24 Ánh sáng lan tỏa theo đường nào?

Và gió đông thổi trên đất?

25 Ai đã xẻ mương cho mưa rào

và mở đường cho tiếng gầm của sấm,

26 để mưa rơi trên một mảnh đất không người,

trên một sa mạc không kẻ ở,

27 để tưới đẫm chốn cô liêu tiêu điều,

làm cỏ xanh mọc lên từ hoang địa?

28 Mưa có cha?

Hay ai đã sinh ra sương trời?

29 Từ bụng dạ nào đã xuất ra băng đá,

và sương giá trời cao, ai nào đã sinh đẻ?

30 Khi nước đóng băng

và mặt vực thẳm trở nên rắn chắc?

31 Ngươi có thể lấy dây buộc chòm sao Rua?

Hay ngươi đã cởi được thừng vầng sao Cày.

32 Ðem lại sao Mai theo thời buổi nó,

và Hùng-tinh với bầy con của nó, ngươi dẫn được ư?

33 Ngươi biết luật của trời?

Ngươi áp dụng chúng trên đất?

34 Tiếng ngươi dội tới tầng mây?

Ðể một khối nước phủ trên ngươi?

35 Chớp khởi hành khi ngươi gửi chúng,

và chúng thưa với ngươi: "Có chúng tôi đây"?

36 Ai đã đặt khôn ngoan trong giống cò lửa?

hoặc ai đã cho gà trống trí tuệ?

37 Ai lấy khôn ngoan đếm mây trời,

và bì nước trời, ai đã nghiêng đổ;

38 khi bụi đất kết tụ

và các hòn đất dính liền với nhau?

39 Người săn mồi cho sư tử cái

và làm đã cơn thèm của đám sư tử non,

40 khi chúng thu mình trong hang,

khi chúng mai phục trong rừng rậm?

41 Ai dọn lương thực cho quạ,

khi con chúng kêu lên Thiên Chúa,

lang bạt vì thiếu thức ăn?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page