Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 18 -

 

Thịnh nộ vô hiệu trước sự công chính

1 Bilđađ người Shuah lên tiếng và nói:

2 Cho đến bao giờ các anh còn kềm chân lời nói?

Hãy suy nghĩ, rồi chúng ta sẽ nói.

3 Tại sao chúng ta lại để bị đối xử như hàng đần độn?

Tại sao chúng tôi lại bị coi là thiển cận trước mắt anh?

4 Anh, anh tự cấu xé mình trong cơn giận dữ,

phải chăng, vì cớ anh, mà đất phải trở nên hoang vắng

và đá tảng phải rời khỏi chỗ?

5 Phải, ánh sáng của phường gian ác sẽ lụi tắt

và lửa trong lò của nó sẽ ngừng chiếu sáng.

6 Ánh sáng sẽ sầm tối lại dưới lều trại của nó

và ngọn đèn trên nó sẽ lụi tắt.

7 Những bước chân, xưa thênh thang, sẽ nhỏ hẹp lại,

và nó sẽ vấp ngã trong chính giảo kế của nó.

8 Vì chân nó ném nó vào lưới

và nó tiến tới giữa cạm bẫy.

9 Một cái tròng chộp lấy gót chân

và thòng lọng thắt trên nó.

10 Dành cho nó, một sợi giây giấu trên đất,

một bẫy sập, trên đường nó đi.

11 Mọi mặt, những cơn khủng khiếp làm nó hãi hùng,

chúng dõi theo nó từng bước.

12 Ðói kém trở nên bạn đồng hành

và họa tai kề sát ngay bên;

13 Nó sẽ xé nát những mảng da nó,

và con đầu lòng của thần chết sẽ xâu xé tay chân nó.

14 Người ta sẽ giật nó khỏi lều trại, chốn an toàn của nó,

và điệu nó đến cho Vua kinh hoàng;

15 Lilit chiếm ngự lều trại của nó,

và người ta rải diêm sinh trên nơi nó ở;

16 dưới thì rễ héo khô,

trên thì cành lá úa tàn;

17 ký ức của nó biến khỏi xứ sở

và danh của nó bị xéo khỏi miền.

18 Người ta xô đẩy nó từ ánh sáng vào tối tăm

và khai trừ nó khỏi thế giới;

19 nó không có con cháu hay hậu duệ trong dân của nó,

và không người sống sót trong nhà nó ở.

20 Cả phương Ðoài sửng sốt về số phận của nó,

và phương Ðông phải rùng mình ghê sợ.

21 Không còn số phận nào khác dành cho chốn ở của bất chính,

thế đó, chỗ của kẻ không biết Thiên Chúa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page