Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 26 -

 

(Yob trả lời)

1 Yob cất tiếng và nói:

2 Quả là anh bênh vực kẻ yếu đuối!

Anh cứu vớt cánh tay không sức mạnh!

3 Anh khuyên bảo người dốt nát,

giúp kẻ chất phác biết khôn ngoan!

4 Nhưng những lời ấy, anh ngỏ cùng ai?

Thần khí xuất tự anh, ở đâu đến?

 

(Bilđađ nói tiếp):

5 Những bóng ma run rẩy dưới gầm đất,

nước và dân cư của nó trong hãi hùng;

6 Âm phủ lồ lộ trước mặt Người

và Abađđôn không màn che.

7 Người trải Septentrion trên khoảng trống,

treo đất trên hư vô;

8 Người ghìm nước trong mây

và mây đã không nổ tung dưới sức nặng của nước;

9 Người phủ mặt trăng đầy,

Người trải mây trên trăng,

10 Người đã vạch một vòng tròn trên mặt nước,

nơi ranh giới ánh sáng và tối tăm.

11 Trụ trời lung lay,

thất kinh khi Người hăm dọa.

12 Người bửa đại dương bằng sức mạnh,

nghiền nát Rakhab bằng trí tuệ Người.

13 Hơi thở Người làm trời trong sáng,

tay Người đâm thủng Lêviathan.

14 Nếu đó là mép ngoài của công việc Người,

và chúng ta chỉ nhận ra một tiếng vang yếu ớt,

thì ai nào hiểu thấu tiếng sấm sét của quyền năng Người?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page