Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 08 -

 

Sự công chính của Thiên Chúa

1 Khi ấy, Bilđađ người Shuah cất tiếng và nói:

2 Ðến bao giờ, anh sẽ còn lải nhải

và có những lời lẽ giống như một cơn gió mạnh?

3 Thiên Chúa há xuyên tạc điều chính trực?

và Shađđay há bẻ cong công lý?

4 Nếu con cái anh đã phạm tội chống lại Người,

Người đã phú giao chúng cho quyền lực tội ác chúng.

5 Phần anh, nếu anh tìm kiếm Thiên Chúa,

và cầu khẩn Shađđay.

6 Nếu anh ngay thẳng và chính trực,

thì ngay từ bây giờ, Người sẽ chăm sóc đến anh

và sẽ khôi phục anh lại trong sự công chính của anh.

7 Và tình trạng ban đầu của anh sẽ chẳng kể là bao

bên cạnh tương lại rạng rỡ của anh.

8 Vậy, hãy hỏi những thế hệ đã qua.

Hãy lưu tâm đến kinh nghiệm của cha ông họ.

9 Vì chúng ta mới thuộc hôm qua, chẳng biết gì,

ngày đời chúng ta chỉ là chiếc bóng trên đất

10 Nhưng họ sẽ chỉ bảo và nói với anh

và rút ra từ lòng họ những lời này:

"11 Cây cói há mọc ngoài đầm lầy?

Không nước, cây sậy có thể mọc lên được?

12 Khi còn trong đọt, và không người hái,

nó đã héo khô trước mọi thứ cỏ".

13 Ðó là số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa.

Thế đó, hy vọng của quân vô đạo sẽ lụi tàn.

14 Bảo đảm của nó mong manh như sợi chỉ,

niềm tin tưởng của nó, một màng nhện.

15 Nó dựa vào nhà nó, nhà lung lay.

Nó bám víu, nhà đổ sập.

16 Này, đầy nhựa sống dưới ánh mặt trời,

trổ nhánh non trên vườn,

17 rễ nó chằng chịt trong đá tảng,

nó đâm sâu vào lòng đá.

18 Nhưng nếu người ta nhổ nó ra khỏi chỗ của nó,

chỗ của nó sẽ vội chối từ nó: "Ta chưa hề thấy ngươi!"

19 Nó mục nát bên đường,

và từ bụi đất ấy, một cây khác sẽ nẩy mầm.

20 Không, Thiên Chúa không ruồng rẫy người liêm chính,

và chẳng trợ lực phường ác nhân.

21 Người sẽ chất đầy miệng anh tiếng cười,

và môi anh, tiếng tung hô.

22 Những kẻ thù ghét anh sẽ mặc lấy hổ thẹn,

và lều trại của phường gian ác sẽ chẳng còn".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page