Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yob

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | |


- Chương 35 -

 

Thiên Chúa không dửng dưng

về truyện con người

1 Êlihu tiếp lời và nói:

2 Ông cho là ông ở trong sự chính trực,

khi ông quả quyết: "Tôi công chính hơn Thiên Chúa?"

3 Bởi vì ông tuyên bố: "Có hệ gì đến Người,

hay có lợi gì cho tôi, nếu tôi phạm hay không phạm tội?"

4 Này tôi, tôi sẽ trả lời cho ông

và đồng thời cho các bạn của ông.

5 Hãy trông trời và xem,

hãy nhìn mây: Chúng cao hơn ông!

6 Ông phạm tội, có đụng gì tới chúng?

Ông gia tăng xúc phạm, hại gì tới chúng?

7 Nó được gì, nếu ông công chính?

Hay nó sẽ nhận được gì từ tay ông?

8 Tội ác của ông chỉ đụng tới người đồng loại

và sự công chính của ông chỉ sinh lợi cho con cái loài người.

9 Chúng rên siết dưới sức nặng của áp bức,

chúng kêu cứu dưới nắm tay của kẻ uy quyền.

10 Nhưng không ai nghĩ tới việc nói rằng:

"Thiên Chúa ở đâu, Ðấng làm nên chúng tôi?

Ðấng làm bật lên trong đêm tối những bài ca hoan lạc.

11 Ðấng làm chúng ta hiểu biết hơn thú hoang,

khôn ngoan hơn chim trời".

12 Khi ấy, người ta kêu mà Người chẳng trả lời,

vì lòng kêu ngạo của phường gian ác.

13 Chỉ những lời trống rỗng và mắc công toi,

Thiên Chúa nào có nghe

và Shađđay nào có thấy.

14 Còn tệ hơn nữa khi ông nói: "Tôi chẳng thấy Người,

vụ án của tôi mở ra trước mắt Người và tôi chờ đợi".

15 Hoặc là: "Cơn thịnh nộ của Người không sửa phạt,

và xem ra Người chẳng quan tâm

tới sự xúc phạm của người đời".

16 Yob mở miệng để nói trong hư vô,

bởi dốt nát, mà nói năng không ngớt.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page