Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 17 -

 

V. Êlya

1- Ðại Hạn Hán

 

Báo trước tai ương

1 Êlya, người Tisbi, thuộc (làng) Tisbê ở Galaađ, nói với Akhab: "Yavê hằng sống! Thiên Chúa của Israel, Ðấng tôi chầu hầu, những năm tới đây sẽ không có sương cũng không có mưa, trừ phi là thừa lịnh của tôi!"

2 Ðoạn lời Yavê đến với ông, rằng: "3 Hãy đi khỏi đây, mà hướng về Ðông, người sẽ ẩn mình trong Khe Kơrit đối diện với (sông) Yorđan. 4 Ngươi sẽ uống (nước) Khe; và Ta truyền lịnh cho quạ nuôi dưỡng ngươi ở đó". 5 Ông đã đi và làm theo lời Yavê. Ông đã đến và ở trong Khe Kơrit đối diện với sông Yorđan. 6 Và quạ đã đem cho ông bánh thịt ban sáng, và bánh thịt ban chiều; và ông đã uống nước Khe.

 

Bà góa Sarepta

7 Nhưng xảy ra là sau nhiều ngày, Khe cạn mất, vì trong xứ không có mưa. 8 Bấy giờ lời Yavê đến với ông rằng: "9 Hãy trỗi dậy đi Sarepta thuộc Siđôn và hãy lưu lại ở đó. Này Ta đã truyền lịnh cho một quả phụ ở đó nuôi dưỡng ngươi". 10 Ông đã trỗi dậy đi Sarepta. Ông đến cửa thành, thì này ở đó có một bà góa đang mót củi. Ông kêu bà ấy mà nói: "Xin bà đem cho tôi chút nước trong bình cho tôi uống". 11 Khi bà đi lấy, thì ông lại kêu bà mà nói: "Xin bà đem cho tôi một mẩu bánh kèm tay!" 12 Bà nói: "Yavê hằng sống, Thiên Chúa của ngài, (thú thật) tôi chẳng còn rẻo bánh nào nữa, bất quá chỉ còn nắm bột trong vò và ít dầu trong chóe. Này tôi mót vài que củi, đoạn về dọn cho tôi và con tôi ăn rồi chết!" 13 Êlya mới nói với bà: "Ðừng sợ! Cứ đi và làm như bà vừa nói. Song hãy làm cho tôi một cái bánh lùi nhỏ trước đã, rồi đem ra cho tôi; bà sẽ làm cho bà và con bà sau. 14 Vì Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này :

Vò bột không vơi,

Chóe dầu không vợi,

cho đến ngày Yavê ban mưa

xuống trên mặt đất".

15 Vậy bà đi làm theo lời Êlya. Và bà đã (có đủ) ăn cho bà, cho ông và nhà bà suốt năm. 16 Vò bột đã không vơi, chóe dầu đã không vợi như lời Yavê đã phán ngang qua Êlya.

 

Êlya làm cho con bà góa sống lại

17 Sau các điều ấy, thì xảy ra là con bà chủ nhà ngã bịnh. Và bịnh tình nó trầm trọng đến đỗi nó không còn một hơi thở nào nữa. 18 Bà nói với Êlya: "Ngài và tôi có việc gì, hỡi người của Thiên Chúa, mà ngài lại đến với tôi để hạch tội tôi và làm con tôi chết?" 19 Ông mới nói với bà: "Trao cho tôi đứa con của bà!" Ông bồng lấy nó từ lòng bà mà đem lên lầu trên, nơi ông ở. Rồi ông đặt nó nằm trên giường của ông. 20 Ðoạn ông kêu cầu Yavê và nói: "Yavê, Thiên Chúa của tôi, có đâu Người báo hại cả bà góa đã cho tôi trọ nhà, mà làm cho con bà ấy chết?" 21 Rồi ông nằm dài trên đứa trẻ ba lần, vừa kêu cầu Yavê mà rằng: "Yavê, Thiên Chúa của tôi, xin cho hồn vía đứa trẻ này về lại mình nó!" 22 Yavê đã nghe tiếng Êlya và hồn vía đứa trẻ đã về lại nơi mình nó, và nó lại sống. 23 Êlya bồng đứa bé xuống lầu, vào nhà và trao cho mẹ nó; và Êlya nói: "Coi, con bà sống đây!" 24 Người đàn bà mới nói với Êlya: "Bây giờ tôi biết ngài là người của Thiên Chúa, quả thực có lời của Yavê nơi miệng ngài".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page