Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 06 -

 

Salômon xây Ðền thờ

1 Năm bốn trăm tám mươi sau (thời) con cái Israel ra khỏi Aicập, năm thứ tư sau khi Salômon lên làm vua Israel, vào tháng Ziv, tức là tháng hai, Salômon (tra tay) xây Nhà cho Yavê. 2 Nhà Salômon xây cho Yavê có sáu mươi xích chiều dài, hai mươi (xích) chiều rộng và ba mươi xích chiều cao. 3 Tiền đình ở phía trước Ðền thờ của Nhà, có hai mươi xích chiều dài, dọc theo chiều rộng của Nhà, (và) mười xích chiều rộng, (nhô ra) phía trước Nhà. 4 Ðoạn ông làm cho Nhà những cửa sổ đóng khung trổ mắt cáo. 5 Ông đã xây quanh (đỉnh) tường Nhà một lớp chái trên các bức tường Nhà, xung quanh Ðền thờ và Hậu tẩm. Rồi ông làm sân xung quanh. 6 Chái dưới rộng năm xích, chái giữa rộng sáu xích, chái thứ ba rộng bảy xích; vì phía ngoài ông đã xây (tường) nhà thụt vào (dần dần) để khỏi bị phạm vào tường Nhà. 7 Khi xây Nhà, thì người ta đã xây bằng đá để nguyên như đã lấy tự hầm đá: trong khi xây cất, người ta đã không nghe tiếng búa, tiếng đục, hay bất cứ tiếng đồ sắt nào trong Nhà. 8 Cửa vào chái giữa trổ ở sườn Nhà bên phải, và người ta dùng thang xoáy ốc mà lên "sàn" giữa và từ "sàn" giữa lên "sàn" thứ ba. 9 Ông đã xây Nhà và đã hoàn tất. Và ông đã cho bắc xà, bọc ván mà lợp Nhà bằng (gỗ) bá hương. 10 Ông lại cho xây một "lớp" trên tất cả Nhà: cao năm xích, và cho chạy khung vây Nhà bằng những then bá hương. 11 Lời Yavê đến với Salômon rằng: "12 Về ngôi Nhà ngươi đang xây này... nếu ngươi đi theo các luật điều của Ta, mà thi hành các phán quyết của Ta cùng giữ tất cả lịnh truyền, mà dõi theo, Ta sẽ làm ứng nghiệm nơi ngươi lời Ta đã phán với Ðavit cha ngươi, 13 và Ta lưu lại ở giữa con cái Israel, Ta sẽ không bỏ dân Israel của Ta". 14 Vậy Salômon đã xây Nhà và đã hoàn tất.

 

Trang bị bên trong

15 Ông lát vách Nhà, ở bên trong, bằng các tấm bá hương, từ dưới nền cho đến xà trên trần; ông đã lát gỗ bên trong, còn nền Nhà, ông lát bằng những tấm trắc diệp. 16 Ở phía trong cùng Nhà, ông xây riêng ra hai mươi xích bằng những tấm bá hương từ nền cho đến xà, và ngăn bên trong làm Hậu tẩm, tức là nơi Cực thánh, 17 bốn mươi xích (còn lại) là Nhà, tức là Chính điện, đằng trước Hậu tẩm. 18 Gỗ bá hương (được) lát vào Nhà bên trong, có chạm trổ mướp đắng và tràng hoa; tất cả toàn là bá hương, không để lộ một viên đá nào. 19 Còn Hậu tẩm, thì ông đã dọn ở giữa Nhà, bên trong, để đặt Khám Giao ước của Yavê - 20 Hậu tẩm có hai mươi xích chiều dài, hai mươi xích chiều rộng, hai mươi xích chiều cao; và ông đã thếp bằng vàng y. 21 Salômon đã thếp vàng Nhà bên trong bằng vàng y và chăng xà tích vàng - 20b Ông đã làm bàn thờ bằng gỗ bá hương, 21b đằng trước Hậu tẩm, rồi dát vàng 22 Tất cả Nhà đều được thếp vàng, tất cả Nhà không trừ chỗ nào. Ông cũng thếp vàng tất cả bàn thờ thuộc về Hậu tẩm.

 

Các Kêrubin

23 Nơi Hậu tẩm, ông đã làm hai Kêrubim, bằng gỗ cảm lãm... bề cao là mười xích. 24 Một cánh của Kêrub dài năm xích; và cánh thứ hai của Kêrub (cũng) dài năm xích; tính ra là mười xích từ mút cánh tay (này) đến mút cánh (kia). 25 Kêrub thứ hai cũng đo được mười xích: cả hai Kêrubim đều đồng một kích thước, một hình tượng. 26 Bề cao của Kêrub thứ nhất là mười xích; và Kêrub thứ hai cũng thế. 27 Ông đặt các Kêrubim ở giữa Nhà trong. Các Kêrubim trương cánh ra: khiến cánh của vị thứ nhất chạm vào tường bên này, và cánh của Kêrub thứ hai chạm vào tường bên kia, còn cánh của hai vị đụng nhau, cánh sát cánh, ở vào khoảng giữa Nhà. 28 Và ông đã thếp vàng các Kêrubim. 29 Vòng quanh trên tất cả các vách Nhà, ông cho làm những bức chạm, những Kêrubim, chà là, tràng hoa, từ trong ra ngoài. 30 Nền Nhà, ông đã thếp vàng, từ trong ra ngoài.

 

Cửa

31 Ở lối vào Hậu tẩm, ông đã làm cánh cửa bằng gỗ cảm lãm: Trụ cửa gồm năm lớp. 32 Còn trên hai cánh cửa bằng gỗ cảm lãm, ông đã cho trạm nổi những Kêrubim, chà là và tràng hoa; ông đã thếp vàng và cẩn vàng trên các Kêrubim và chà là. 33 Nơi lối vào chính điện cũng vậy, ông đã làm những thành cửa bằng gỗ cảm lãm, có bốn lớp thành cửa. 34 Hai cánh cửa thì bằng gỗ trắc diệp; cánh thứ nhất có hai liếp quay xếp lại được; và cánh thứ hai cũng có hai liếp quay xếp lại được. 35 Và ông cho chạm những Kêrubim, chà là và tràng hoa, đoạn thếp vàng, dát bằng phẳng trên phần đã khắc.

36 Ông đã làm sân trong: ba lớp đá bàn, và một lớp bá hương xẻ tấm.

 

Thời gian xây cất

37 Năm thứ tư, tháng Ziv, đã đặt móng Nhà Yavê. 38 Và năm thứ mười một, tháng Bul, tức là tháng tám, Nhà đã hoàn tất chiếu theo tất cả các sự vụ và đồ án. Vậy ông đã dùng bảy năm để xây Nhà.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page