Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 14 -

 

IV. Hai Vương Quốc

 

Yơrôbôam và tiên tri Akhiyahu

1 Thuở ấy, Abiyah con của Yơrôbôam lâm bịnh. 2 Yơrôbôam nói với vợ: "Xin bà chỗi dậy và cải trang, đừng để người ta biết được bà là vợ của Yơrôbôam. Bà sẽ trẩy đi Silô; này ở đó đã có Akhiyahu là tiên tri - người đã nói về việc tôi lên làm vua trên dân này. 3 Bà cầm tay mười chiếc bánh, cùng với kẹo mứt, và một chóe mật ong, mà đi gặp ông: ông sẽ nói cho bà biết đứa trẻ sẽ ra thế nào". 4 Vợ của Yơrôbôam đã làm thế: bà đã chỗi dậy trẩy đi Silô và đến nhà Akhiyahu. Vả Akhiyahu không còn có thể thấy được nữa bởi mắt ông đã đờ vì tuổi già. 5 Nhưng Yavê đã phán với Akhiyahu: "Này vợ của Yơrôbôam đến thỉnh vấn ngươi về con nó đang lâm bịnh. Ngươi sẽ nói với nó như thế, như thế. Song khi nó vào, nó đã trá hình ra như thể là một người lạ". 6 Vậy Akhiyahu vừa nghe tiếng chân bà bước vào cửa, thì ông nói: "Vào đi, vợ của Yơrôbôam, tại sao bà lại trá hình ra khác? Quả tôi được sai đến cho bà với một lời tàn nhẫn. 7 Hãy đi mà nói với Yơrôbôam: Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này: Nhân vì Ta đã nhắc ngươi lên từ giữa đám dân và đặt ngươi làm lãnh tụ trên dân Ta là Israel, 8 Ta đã xé giựt vương quyền khỏi nhà Ðavit mà ban cho ngươi, nhưng ngươi đã không được như tôi tớ Ta là Ðavit, kẻ đã giữ các lịnh truyền của Ta, và đã hết lòng đi theo Ta để chỉ làm những điều vừa mắt Ta. 9 (Trái lại) ngươi đã ở xấu xa hơn mọi kẻ có trước ngươi, ngươi đã đi làm cho những thần khác những tượng đúc để chọc tức Ta, và vất bỏ Ta sau lưng ngươi, 10 cho nên: Này Ta sắp giáng họa trên nhà Yơrôbôam; mọi đứa đái vách tường, niên thiếu với cả thành niên của Yơrôbôam trong Israel, Ta đã tiễu trừ; Ta sẽ quét cứt cho đến tận tuyệt mới thôi. 11 Người nhà của Yơrôbôam, kẻ chết trong thành thì bị chó ăn, kẻ chết ngoài đồng thì bị chim trời rúc rỉa, vì Yavê đã phán. 12 Còn bà, bà hãy trỗi dậy mà về nhà. Chân bà vừa bước vào thành thì con trẻ chết. 13 Và toàn thể Israel sẽ than khóc nó và người ta sẽ tống táng nó, vì trong nhà Yơrôbôam chỉ có nó là được vào mồ, vì trong nhà Yơrôbôam chỉ có nơi nó là gặp được điều gì lành trước mặt Yavê Thiên Chúa của Israel. 14 Và Yavê sẽ cho trỗi dậy một vua trên Israel, kẻ sẽ tiễu trừ nhà Yơrôbôam. Này ngày ấy, nhưng sao? Chính ngay bây giờ! 15 Yavê sẽ đánh phạt Israel, như sậy vất vơ theo làn nước; Người sẽ bứng Israel khỏi thửa đất tốt này mà Người đã ban cho tổ tiên chúng: và Người phán chúng bên kia Sông Cả, vì chúng đã dựng nêu thờ mà chọc tức Yavê; 16 Người sẽ thí bỏ Israel vì tội lỗi của Yơrôbôam, những tội nó phạm và đã làm cho Israel phạm". 17 Vợ của Yơrôbôam chỗi dậy trẩy đi; bà về lại Tirxa. Bà vừa vào đến ngạch nhà thì đứa trẻ chết. 18 Người ta đã tống táng nó và toàn thể Israel than khóc trên nó như lời Yavê đã phán ngang qua tôi tớ Người là Akhiyahu, tiên tri.

19 Kỳ dư các việc của Yơrôbôam, ông chinh chiến làm sao, ông cai trị làm sao, thì này các điều ấy đã được viết trong sách Ký sự của các vua chúa Israel. 20 Thời gian Yơrôbôam làm vua là hai mươi hai năm; và ông đã an nghỉ với tổ tiên. Và Nađab con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Triều Rôbôam

21 Rôbôam con của Salômon lên làm vua Yuđa; ông lên làm vua khi được bốn mươi mốt tuổi, và đã trị vì mười bảy năm ở Yêrusalem, Thành Yavê đã chọn làm nơi đặt Danh Người, giữa tất cả chi tộc Israel; tên mẹ là Naamah, người Ammon. 22 Yuđa đã làm sự dữ trước mắt Yavê, và làm Người phẫn ghen vì các tội chúng phạm, quá hơn tất cả các tội cha ông chúng đã phạm. 23 Cả chúng nữa, chúng cũng xây cho mình cao đàn, (dựng) bia và nêu thờ trên mọi đồi cao và dưới mọi cây cối sum sê. 24 Trong xứ đã có cả những điểm tế tự nam. Trong mọi sự, chúng đã làm theo những điều ghê tởm của các dân nước Yavê đã đánh bạt khỏi trước mặt con cái Israel.

25 Năm thứ năm, đời vua Rôbôam, Shishaq vua Aicập đã lên Yêrusalem, 26 ông đã lấy các kho báu Nhà Yavê và các kho báu Ðền vua, ông đã lấy tất cả các thuẫn vàng Salômon đã làm. 27 Thay vào đó vua Rôbôam đã làm những thuẫn đồng, và ông đã trao vào tay những viên cai quân tháp tùng canh nơi cửa đền vua. 28 Và cứ mỗi lần vua vào Nhà Yavê, thì quân tháp tùng mang thuẫn vào, rồi (sau đó) chúng đem lại vào điếm canh của quân tháp tùng.

29 Kỳ dư các việc của Rôbôam, tất cả những điều ông làm, há lại đã không chép trong sách Ký sự của các vua Yuđa sao? 30 Suốt thời gian ấy đã có chiến tranh giữa Rôbôam và Yơrôbôam. 31 Rôbôam đã nằm xuống với tổ tiên và được tống táng với cha ông trong thành Ðavit. Và tên mẹ ông là Naamah, người Ammon. Abiyam con ông, đã lên làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page