Tường Thuật

Chuyến Viếng Thăm Iraq

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(--/--/2020)

 


 

Chính phủ Iraq phê duyệt ngân quỹ đầu tiên chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha

Tổng thống Irak chào mừng ý muốn viếng thăm của Ðức Thánh Cha

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page