Tường Thuật

Chuyến Viếng Thăm Iraq

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(--/--/2020)

 


 

Chưa có điều kiện để Ðức Thánh cha viếng thăm Irak

Chính phủ Iraq phê duyệt ngân quỹ đầu tiên chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha

Tổng thống Irak chào mừng ý muốn viếng thăm của Ðức Thánh Cha

 

Ðức Thánh cha có thể viếng thăm Hy Lạp với Ðức Thượng phụ Chính Thống

Ðức Thánh Cha có thể hành hương theo bước thánh Phaolô tại Hy Lạp

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page