Hội Hiệp Sĩ Malta tại Áo đề cao ý nghĩa

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak

 

Hội Hiệp Sĩ Malta tại Áo đề cao ý nghĩa cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 09-03-2021) - Chủ tịch Hội Hiệp Sĩ Malta tại Ðức và Áo, ông Georg Khevenhuller, người Áo, đề cao ý nghĩa lớn lao của cuộc viếng thăm Ðức Thánh cha Phanxicô mới thực hiện tại Irak và gọi đây là một dấu chỉ quan trọng để thăng tiến hòa bình trong vùng, từ nhiều năm nay bị xung đột.

Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 3 năm 2021, tại thủ đô Vienne của Áo, ông Khevenhuller cũng cho biết sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bại, từ năm 2018 tiếp đó, Hội Hiệp Sĩ Malta đã hỗ trợ chương trình hồi hương cho các tín hữu Kitô về vùng Ninive. Từ đó đến nay đã có hơn 2,000 gia cư được tái thiết, cũng như các trường học và vườn trẻ.

Với nhiều cơ quan đối tác ở địa phương, Hội Hiệp Sĩ Malta cũng góp phần kiến tạo hạ tầng cơ cấu và thăng tiến sự sống chung hòa bình giữa các nhóm tôn giáo và chủng tộc khác nhau, vì chỉ có sự sống chung hòa bình mới có thể bảo đảm cuộc sống lâu bền.

Hội Hiệp Sĩ Malta là một thực tại quốc tế, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 110 quốc gia, và tài trợ khoảng 100 dự án tại 30 quốc gia.

(KP 7-3-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page