Ðức Thánh Cha Phanxicô đến đền thờ Ðức Bà Cả

cầu nguyện cho chuyến tông du Iraq

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô đến đền thờ Ðức Bà Cả cầu nguyện cho chuyến tông du Iraq.

Hồng Thủy


Ðức Thánh Cha Phanxicô đến đền thờ Ðức Bà Cả cầu nguyện cho chuyến tông du Iraq.


Vatican (Vatican News 4-03-2021) - Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2021, hôm trước ngày lên đường viếng thăm Iraq, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đền thờ Ðức Bà Cả cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ là Phần Rỗi của dân thành Roma và phó thác cho Ðức Mẹ chuyến tông du thứ 33 của ngài, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021.

Ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã có thói quen đến cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ là Phần Rỗi của dân thành Roma, được tôn kính trong đền thờ Ðức Bà Cả, trước và sau mỗi cuộc tông du nước ngoài. Do đó đền thánh Ðức Bà Cả trở thành nơi thờ phượng được một vị Giáo hoàng kính viếng nhiều nhất.

Trước khi cầu nguyện tại nhà nguyện nơi có ảnh Ðức Mẹ, Ðức Thánh Cha đã đặt một bó hoa trên bàn thờ, trước ảnh Ðức Mẹ. Bức ảnh có hình Ðức Mẹ đang bế Chúa Hài Nhi. Nơi bức ảnh này Ðức Thánh Cha nhìn thấy đức tin của dân Chúa, từ hàng thế kỷ đã quây quần quanh Mẹ giữa những lúc khó khăn để cầu xin một dấu hiệu ân sủng từ trời cao, bởi vì "điều không thể đối với loài người không phải là không thể đối với Thiên Chúa".

Ðây là lần thứ 85 Ðức Thánh Cha kính viếng đền thánh Ðức Bà Cả. Lần cuối cùng ngài đến đây là ngày 8 tháng 12 năm 2020. Sau khi đến tôn kính Ðức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha, Ðức Thánh Cha đã đến cầu nguyện trước ảnh Ðức Mẹ và dâng Thánh lễ tại nhà nguyện hang đá.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page