Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 21 -

 

Con cái Israel hối hận

1 Người Israel đã thề ở Mispa rằng: "Không ai trong chúng tôi sẽ gả con gái mình cho Benyamin". 2 Dân đến Bêthel; và ở đó họ ngồi cho đến chiều trước nhan Thiên Chúa và họ cất tiếng mà khóc rống lên. 3 Họ nói: "Lạy Yavê Thiên Chúa của Israel, làm sao lại xảy ra thế này trong Israel, là hôm nay Israel lại mất đi một chi tộc?" 4 Và hôm sau, dân dậy sớm và xây ở đó một tế đàn, rồi thượng tiến lễ tế thượng hiến kỳ an. 5 Ðoạn con cái Israel nói: "Ai trong hết các chi tộc Israel đã không lên dự đại hội trước Yavê?" Quả đã có lời thề long trọng phải trừng trị kẻ nào không lên với Yavê ở Mispa, rằng: "Nó sẽ phải chết!"

6 Con cái Israel chạnh lòng thương xót Benyamin, em của họ, và họ nói: "Hôm nay một chi tộc đã xén mất khỏi Israel! 7 Chúng ta sẽ làm thế nào cho chúng, những người sót lại được có vợ, một khi chúng ta đã lấy Yavê mà thề là sẽ không gả con gái của chúng ta cho chúng nó?"

 

Gây dựng dòng giống cho Benyamin

8 Họ mới nói: "Ai trong các chi tộc Israel đã không lên với Yavê ở Mispa?" Và này không có một người Yabes nào đã nhập trại vào dịp đại hội. 9 Người ta đã điểm danh dân chúng, và này không có người nào thuộc dân cư Yabes xứ Galaađ cả. 10 Và cộng đồng đã sai qua đó mười hai ngàn người thuộc hàng thiện chiến và ra lịnh cho họ rằng: "Ði đi! Tuốt gươm làm cỏ dân Yabes xứ Galaađ, làm một với đàn bà trẻ con. 11 Ðây là điều các anh phải làm: các anh phải thi hành án thần tru trên mọi trai, mọi đàn bà từng biết việc đồng sàng với trai!" 12 Trong đám dân cư Yabes xứ Galaađ, họ đã kiếm được bốn trăm cô gái còn trinh, chưa từng biết việc đồng sàng với trai, và họ đã đưa chúng về trại ở Silô trong đất Canaan.

13 Toàn thể cộng đồng sai đi thương lượng với con cái Benyamin ở Tảng đá Rimmôn và tuyên bố hòa bình với chúng. 14 Khi ấy, Benyamin được trở về và người ta ban cho chúng những phụ nữ được chừa lại trong hàng phụ nữ Yabes xứ Galaađ, nhưng người ta đã không kiếm được đủ cho chúng.

15 Dân chạnh lòng thương xót Benyamin vì Yavê đã làm hổng chỗ giữa các chi tộc Israel. 16 Các kỳ mục trong cộng đồng nói: "Chúng ta sẽ làm thế nào cho những người còn sót lại có vợ, vì các phụ nữ đã bị tiêu diệt cả rồi ở Benyamin?" 17 Và họ đã nói: "Bọn người thoát nạn có gì thì đó là phần của Benyamin, và như thế một chi tộc sẽ không bị xóa đi khỏi Israel. 18 Nhưng phần chúng ta, chúng ta không thể gả con gái của chúng ta cho chúng, vì con cái Israel đã thề rằng: "Khốn cho ai gả con gái cho Benyamin!".

19 Họ mới nói: "Này hàng năm có lễ Yavê tại Silô - phía Bắc Bêthel, bên Ðông con đường lên Bêthel đến Sikem, phía nam Lơbônah!" 20 Rồi, họ truyền cho con cái Benyamin rằng: "Các anh hãy đi núp rình trong các vườn nho, 21 và khi các anh thấy các thiếu nữ Silô kéo ra nhảy múa, các anh sẽ từ các vườn nho ùa ra mà chụp lấy mỗi người một cô vợ trong hàng thiếu nữ Silô, rồi về đất Benyamin! 22 Giả như cha hay anh em chúng tới kỳ kèo với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo họ: "Xin các ông nể chúng tôi mà ân xá cho họ, vì chúng tôi đã không thể lấy cho mỗi người một cô vợ lúc đang chiến đấu. Và không phải các ông gả chúng cho họ; vì nếu vậy, các ông sẽ mắc tội". 23 Con cái Benyamin đã làm thế: Họ đã đem đi một số đàn bà bằng số người của họ, trong những cô múa nhảy mà họ đã bắt cóc; đoạn họ đi về cơ nghiệp của họ và xây lại các thành mà ở.

24 Và bấy giờ từ nơi đó, con cái Israel phân tán ai về chi tộc hay thị tộc mình; họ bỏ đó ra đi mỗi người về cơ nghiệp mình.

25 Thuở ấy trong Israel không có vua: mỗi người hễ thấy sao vừa mắt thì làm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page