Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 13 -

 

12 - Samson

 

Báo Samson sinh ra

1 Con cái Israel lại làm sự dữ trước mắt Yavê và Yavê đã phó nộp họ trong tay người Philitin bốn mươi năm.

2 Có một người ở Xorơah, thuộc một thị tộc của Ðan, tên là Manôakh. Vợ người ấy lại son sẻ, không có con. 3 Thần sứ Yavê đã hiện ra cho người vợ, và nói với bà: "Ðã rõ bà son sẻ và không có con! Nhưng bà sẽ có thai và sinh con trai. 4 Vậy bây giờ bà phải coi chừng, đừng uống rượu nho hay chất say nào đừng ăn gì nhơ uế, 5 vì này bà sẽ có thai và sinh con trai. Dao cạo sẽ không được lướt qua đầu nó, vì trẻ sẽ là người hiến thánh cho Thiên Chúa từ dạ mẹ. Và chính trẻ ấy sẽ khởi công cứu thoát Israel khỏi tay Philitin". 6 Người vợ về nói với chồng rằng: "Một người của Thiên Chúa đã đến với tôi. Dáng vẻ người ấy như dáng vẻ một Thần sứ của Thiên Chúa rất đỗi oai nghi. Tôi đã không hỏi người ở đâu đến; và người ấy cũng không nói cho tôi biết tên. 7 Người ấy nói với tôi: "Này bà sẽ có thai và sinh con trai! Vậy bây giờ bà đừng uống rượu nho hay chất say, đừng ăn gì nhơ uế cả; vì trẻ sẽ là người hiến thánh cho Thiên Chúa từ dạ mẹ cho đến ngày nó chết".

 

Thần sứ hiện ra lần thứ hai

8 Manôakh cầu xin với Yavê và nói: "Xin lỗi Người, lạy Chúa, ước gì người của Thiên Chúa Người đã sai, đến với chúng tôi lần nữa để ngài chỉ giáo cho chúng tôi phải làm gì cho trẻ sẽ sinh ra!" 9 Thiên Chúa nhậm lời Manôakh và Thần sứ của Thiên Chúa đã đến lần nữa với người vợ, trong khi bà ngồi ngoài đồng, và Manôakh chồng bà không có bên bà. 10 Người vợ vội vàng chạy đi báo cho chồng và nói vói ông: "Này người bữa trước đã đến với tôi đã lại hiện ra với tôi!" 11 Manôakh đứng dậy đi theo vợ đến nơi người kia và nói: "Có phải chính ông là người đã nói vói người đàn bà này không?" Người ấy nói: "Chính tôi đó!" 12 Manôakh nói: "Khi đã ứng nghiệm các lời của ông, thì phải giữ phép tắc và xử thế làm sao về trẻ ấy?" 13 Thần sứ Yavê nói với Manôakh: "Về mọi điều tôi đã bảo người đàn bà, thì bà ấy phải giữ mình! 14 Bất cứ điều gì xuất tự cây nho là rượu, bà sẽ không ăn, rượu nho và chất say, bà sẽ không uống, điều gì nhơ uế, bà sẽ không ăn, và mọi điều tôi truyền dạy bà ấy, bà sẽ giữ kỹ". 15 Manôakh nói với Thần sứ Yavê: "Xin cho phép chúng tôi lưu giữ ông lại để chúng tôi dọn con dê thết đãi ông!" 16 Thần sứ Yavê nói với Manôakh: "Dẫu ông lưu giữ tôi lại, tôi cũng sẽ không ăn bánh của ông; nhưng nếu ông dân thượng hiến, ông hãy thượng hiến lên Yavê!" Là vì Manôakh không biết ngài là Thần sứ của Yavê, 17 Manôakh mới thưa với Thần sứ Yavê: "Quí danh của ông là gì? Ðể khi các lời ông ứng nghiệm, chúng tôi có thể hậu tạ ông!" 18 Thần sứ Yavê nói với ông: "Tại sao lại hỏi tên tôi? một điều thần diệu!" 19 Manôakh lấy con dê con và của cúng đệ lên Tảng đá dân Yavê, và dâng Ðấng thần thông tác tạo. Rồi Manôakh và vợ cứ nhìn. 20 Và xảy ra là, khi ngọn lửa từ tế đàn vừa bốc lên trời thì Thần sứ Yavê lên trong ngọn lửa tế đàn. Thấy thế Manôakh và vợ sấp mặt xuống đất. 21 Và Thần sứ Yavê không còn biểu hiện cho Manôakh và vợ của ông nửa. Bấy giờ Manôakh biết ngài là thần sứ Yavê. 22 Manôakh mới nói với vợ: "Tất nhiên là ta phải chết, vì ta đã thấy một thần linh". 23 Nhưng bà vợ bảo: "Nếu Yavê muốn chúng ta phải chết, Người đã không nhận lễ thượng hiến và đồ cúng tay ta dâng. Người đã không cho ta thấy tất cả các sự ấy, và lúc này, Người đã không cho ta nghe biết những điều như thế". 24 Người vợ đã sinh con trai, và bà gọi tên con là Samson. Con trẻ lớn lên và Yavê chúc lành cho nó. 25 Và thần khí Yavê đã bắt đầu khuấy khuất ông ở Makhanek -Ðan, vào khoảng giữa Xorơah và Estaol.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page