Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 09 -

 

d) Vương quyền Abimêlek

1 Abimêlek, con của Yơrubbaal, đi Sikem, đến với thân thích bên mẹ, mà nói với họ tất cả họ hàng thuộc gia đình ông ngoại, mà rằng: "2 Xin bà con nói vào tai các vương công Sikem: Ðàng nào lợi hơn cho các người, hoặc là để bảy mươi người cầm quyền tên các người, hết thảy các con của Yơrubbaal, hoặc là để một người thôi cầm quyền trên các người. Vả lại các người hãy nhớ tôi là xương là thịt của các người!" 3 Thân thích bên mẹ y đã thay y nói tất cả các lời ấy vào tai toàn thể các vương công Sikem và lòng các người này đã xiêu về phía Abimêlek, vì họ nói: "Hắn là anh em của ta!" 4 Vậy họ đã cấp cho y bảy mươi seqel bạc lấy tự trong Ðền Baal-Bêrit. Và y đã dùng số bạc ấy mua chuộc những đứa vô lại lưu manh; và chúng đã theo y. 5 Thế rồi y về nhà cha y, ở Ophrah, và giết các anh em y, các con của Yơrubbaal. bảy mươi người, trên cùng một viên đá. Sót lại chỉ còn Yôtam, con út của Yơrubbaal, vì nó đã đi ẩn mình được. 6 Toàn thể các vương công Sikem và tất cả Bet-Millô đều tề tựu lại và đi tôn Abimêlek làm vua ở bên cây sến (bia đá) dựng ở Sikem.

 

Yôtam kêu gọi

7 Người ta báo cho Yôtam. Bấy giờ anh tới đứng trên đỉnh núi Garizim, mà cất tiếng hô lên. Anh nói với họ:

"Các vị vương công Sikem, xin nghe tôi,

ngõ hầu Thiên Chúa đoái nghe các ông!

8 Cây cối kéo nhau đi

Xức dầu tôn vua trên chúng.

Chúng nói với cây ô-liu:

"Xin anh làm vui trên chúng tôi!"

9 Cây ô-liêu nói với chúng:

"há tôi lại từ dầu tôi,

dầu nhờ tôi, thiên hạ kính tôn Thiên Chúa và người phàm,

mà đi đu trên cây cối sao?"

10 Cây cối mới nói với cây vả:

"Ði đi, anh! Xin anh làm vui trên chúng tôi!"

11 Và cây vả nói với chúng:

"Há tôi lại từ chất ngọt lịm của tôi, quả ngon lành của tôi,

mà đi đu đưa trên đầu cây cối sao?"

12 Cây cối nói với cây nho:

"Ði đi, anh! Xin anh làm vua trên chúng tôi!"

13 Và cây nho nói với chúng:

"Há tôi lại từ chất nồng của tôi,

điều làm Thiên Chúa, người phàm hoan lạc,

mà đi đu đưa trên đầu cây cối sao?"

14 Toàn thể cây cối nói với bụi gai:

"Ði đi, anh! Xin anh làm vui trên chúng tôi!"

15 Và bụi gai nói với cây cối:

"Nếu thực tình các anh muốn xức dầu tôi làm vui trên các anh,

thì đến đây, ẩn núp dưới bóng tôi!

Bằng không, lửa sẽ bén ra từ bụi gai

mà thiêu cả bóng hương núi Liban!"

16 Vậy bây giờ phải chăng các ông đã xử theo tín trực đơn thành mà tôn Abimêlek làm vua? Phải chăng các ông đã xử hậu với Yơrubbaal! và gia đình người? Phải chăng các ông đã xử với người xứng với công của tay người? 17 Phần của tôi, người đã chiến đấu vì các ông, người đã liều mạng ở tiền tuyến và đã giải thoát các ông khỏi tay Mađian. 18 Còn các ông, hôm nay các ông đã dấy lên chống lại nhà cha tôi, các ông đã giết các con của người, bảy mươi người cũng trên cùng một viên đá, và tôn làm vua trên các vương công Sikem, Abimêlek đứa con của một hầu thiếp của người, vì nó là anh em với các ông. 19 Vậy nếu như các ông đã xử tín trực đơn thành với Yơrubbaal cùng với nhà người hôm nay, thì các ông cứ hoan hỉ nơi Abimêlek, và Abimêlek cũng hãy hoan hỉ nơi các ông. 20 Nhược bằng không, thì lửa sẽ tự Abimêlek bén ra mà thiêu các vương công Sikem làm một với Bet-Millô; và lửa sẽ tự các vương công Sikem và Bet-Millô bén ra mà thiêu Abimêlek!"

21 Ðoạn Yôtam tốn và chạy đi; chàng đến Bơer và lưu lại đó để tránh Abimêlek, anh của chàng.

 

Sikem nổi lên chống Abimêlek

22 Abimêlek đã cai trị Israel được ba năm. 23 Rồi Thiên Chúa sai thần khí hung ác vào giữa Abimêlek và các vương công Sikem; và vương công Sikem đã bội tín với Abimêlek, 24 bù vào tội bạo ngược trên bảy mươi người con của Yơrubbaal, để cho máu họ đổ xuống trên Abimêlek, anh em của họ, kẻ đã hạ sát họ, và trên các vương công Sikem, Những kẻ đã làm hắn bạo tay hạ sát các anh em nó. 25 Các vương công Sikem đặt người phục kích hại y trên các đỉnh núi; họ cướp bóc mọi kẻ qua đường bên họ. Và tin đã báo cho Aabimêlek. 26 Bấy giờ, Gaal con của Êbeđ, cùng anh em hắn đi đến. họ sang Sikem. và các vương công Sikem đã tin cậy hắn. 27 Các người này ra đồng hái nho, đạp nho và tổ chức liên hoan. Họ đến đền Thần linh của họ mà ăn uống, đoạn họ nguyền rủa Abimelek. 28 Gaal, con của Êbed nói: "Abimêlek là ai? Và Sikem là gì? Ðể chúng ta phải làm tôi hắn? Hắn lại không phải là con của Yơrubbaal sao? Và Zơbul là thừa ủy của nó? Các ngươi hãy làm tôi con dòng Khamor, cha của Sikem! Mà tại sao, chúng ta đây, chúng ta phải làm tôi hắn? 29 Ai trao tay tôi dân này, để tôi tống cổ Abimelek đi! Tôi sẽ bảo Abimele: Tăng thêm binh mà xuất trận!" 30 Zơbul, viên cai thành, nghe lời lẽ của Gaal con của Êbeđ, thì nổi tức lên. 31 Y lừa dịp sai sứ đến với Abimelek mà rằng: "Này Gaal con của Êbeđ và anh em nó đã đến Sikem. Và này chúng đang xách động cả thành chống lại Ngài! 32 Vậy bây giờ xin Ngài chỗi dậy ban đêm, ngài và dân chúng ở với ngài, và đi mai phục ngoài đồng. 33 Vừa tảng sáng, khi mặt trời mọc, ngài sẽ dậy sớm và xông vào thành, trong khi hắn và dân chúng theo hắn sẽ ra giao chiến với ngài. Bấy giờ thuận tay sao ngài sẽ xử với hắn như vậy". 34 Abimelek chỗi dậy ban đêm, cùng với tất cả dân chúng theo hắn, và họ đi mai phục bên cạnh Sikem, làm thành bốn cánh. 35 Gaal, con của Êbeđ, ra và đứng nơi chỗ vào cổng thành. Bấy giờ Abimêlek và dân chúng theo hắn chồm dậy khỏi ổ phục kích. 36 Gaal thấy dân chúng và nói với Zơbul: "Này có dân chúng từ các đỉnh núi đi xuống!" Nhưng Zơbul nói với y: "Bóng rợp trên núi mà ông lại nhìn ra như người ta!" 37 Gaal lại lên tiếng lần nữa và nói: "Này có dân chúng từ rốn đất đi xuống và một cánh từ đường Sến Bóiđi lại!" 38 Zơbul mới nói với y: "Ðâu mất rồi cái mồm anh nói: Abimelek là ai, để chúng tôi phải làm tôi hắn? Ðó không phải là lũ dân anh đã khinh miệt sao? Bây giờ thì ra đi mà giao chiến với hắn!" 39 Gaal ra đi trước các vương công Sikem và đã giao chiến với Abimelek. 40 Nhưng Abimelek đã đuổi y và y đã phải chạy trốn trước mặt hắn. Và nhiều người bị tử thương nằm ngổn ngang cho đến lối vào cổng. 41 Ðoạn Abimelek lưu lại ở Arumah, và Zơbul đã trục xuất Gaal và anh em nó không cho lưu lại Sikem.

 

Phá thành Sikem và chiếm tháp Sikem

42 Hôm sau dân ra đồng; và người ta tin cho Abimelek hay. 43 Hắn liền dẫn quân đi và chia quân làm ba cánh mà phục kích ngoài đồng. Hắn nhìn lên, và thấy dân ra khỏi thành, hắn liền chồm lên trên họ mà đánh giết. 44 Abimelek và cánh quân đi với hắn xông lên và dừng nơi lối vào cổng thành; còn hai cánh kia thì xông vào những người ở ngoài đồng mà đánh giết. 45 Abimelek giao chiến với thành suốt cả ngày hôm ấy; hắn đã chiếm được thành và chém giết dân trong thành; rồi hắn phá thành bình địa và vãi muối lên trên. 46 Tất cả các vương công ở tháp Sikem nghe biết, thì vào hầm của đền El-Berit. 47 Tin báo cho Abimelek là tất cả vương công Tháp Sikem đã họp lại đông đủ. 48 Abimelek mới lên núi Xalmôn, hắn và tất cả quân thuộc hạ; hắn tay cầm rìu và chặt một nhánh cây, cầm lên và vác trên vai. Ðoạn hắn bảo quân thuộc hạ: "Chúng bay thấy tao làm gì thì mau mau hãy làm như tao!" 49 Toàn quân đều cũng chặt lấy mỗi người một nhánh mà đi theo Abimelek; chúng chất cả bên trên hầm và đã phóng hỏa hầm, trên đầu các người kia. Nên tất cả những người ở Tháp Sikem đều chết hết, chừng một ngàn người, đàn ông và đàn bà.

 

Vây Tơbes và Abimelek chết

50 Rồi Abimelek trẩy đi Tơbes, hắn đóng trại đánh Tơbes và đã chiếm được thành. 51 Nhưng ở giữa thành có một tháp kiên cố và tất cả mọi người đàn ông, đàn bà và các vương công của thành đều trốn vào đó. Họ đóng kín lại sau họ và leo lên mái tháp. 52 Abimelek đến tận bên tháp mà giao chiến, rồi hắn tiến đến lối vào tháp để phóng hỏa tháp ấy.

53 Nhưng một người đàn bà đã xán xuống trên đầu Abimelek một thớt cối làm nó vỡ sọ. 54 Hắn vội vàng gọi tên hầu mang khí giới của hắn mà bảo: "Tuốt gươm mà giết chết tao đi, kẻo thiên hạ nói về tao : Một đứa đàn bà đã giết nó!" Vậy tên hầu đã đâm hắn và hắn đã chết. 55 Người Israel thấy Abimelek chết rồi, thì họ đi, ai về chốn nấy.

56 Thế đó, Thiên Chúa đã báo lại cái ác Abimelek đã làm cho cha hắn, là giết hại bảy mươi anh em hắn. 57 Và bao sự dữ người Sikem đã làm, Thiên Chúa đã cho giáng lại xuống trên đầu họ. Thật đã ứng nghiệm trên họ lời nguyền rủa của Yôtam, con của Yơrubbaal.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page