Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 16 -

 

Câu truyện cả thành Gaza

1 Samson đi Gaza, và ở đó ông thấy một gái điếm và ông đã vào nhà nó. 2 Tin báo cho người thành Gaza rằng: "Samson đã đến đây!" Họ đi tuần tiễu và rình ông suốt cả đêm ở cổng thành. Nhưng suốt đêm họ không động tĩnh, tự nhủ rằng: "Ðến tảng sáng, chúng ta sẽ giết nó". 3 Samson nằm mãi cho đến nữa đêm. Rồi nữa đêm ông dậy, nắm lấy cánh cửa cổng thành và cả hai thành cửa mà giựt tung ra làm một với then ngang; rồi ông đặt cả lên vai mà vác lên đỉnh núi đối diện với Hêbrôn.

 

Samson bị Ðalila phản

4 Sau đó, ông lại yêu một người đàn bà trong khe Soreq; tên nàng là Ðalila. 5 Các vương công Philitin lên nhà nàng mà nói: "Dỗ Hắn xem nhờ cái gì mà sức hắn lớn thế, và làm sao chúng ta thắng được hắn và trói hắn lại để chế ngự được hắn; rồi chúng tôi mỗi người sẽ cho cô một ngàn một trăm seqel bạc",

6 Ðalila nói với Samson: "Nhờ cái gì mà sức anh lớn thế; lấy gì mà trói anh được để chế ngự được anh?" 7 Samson nói với nàng: "Nếu người ta trói anh bằng bảy dây gân mới luyện, không bị phơi khô, thì anh sẽ bi liệt nhược và ra như bất cứ người nào khác". 8 Các sứ quân Philitin đem lên cho nàng bảy dây gân mới luyện không bị phơi khô, và nàng lấy các dây gân ấy mà trói ông lại. 9 Nàng đã đặt người mai phục ở buồng trong, đoạn nàng nói với ông: "Samson, người Philitin trên anh đó!" Và ông đã bật tung các dây gân ra, như bấc bùi nhùi bến lửa. Vì vậy người ta không biết sức ông (bởi đâu ra).

10 Ðalila nói với Samson: "Ðó, anh lừa em, và chỉ nói dối với em! Vậy bây giờ hãy nói thật cho em hay lấy gì mà trói được anh?" 11 Và ông bảo nàng: "Nếu người ta trói được anh bằng chão mới tinh, chưa hề dùng làm việc gì, thì anh sẽ liệt nhược, và ra như bất cứ người nào khác". 12 Ðalila lấy chão mới tinh mà trói ông lại, đoạn nói với ông; "Samson, người Philitin trên anh đó!" - đã có đặt người mai phục ở buồng trong - Ông đã bật tung cái chão ấy đi như sợi chỉ khỏi cánh tay.

13 Ðalila nói với Samson: "Cho đến bây giờ, anh vẫn lừa em và chí nói dối với em! Vậy bây giờ hãy nói thật cho em hay lấy gì mà trói được anh". Và ông nói với nàng: "Nếu em dệt bảy bím tóc đầu anh vào chỉ dọc khung cửi (rồi lấy đòn nện mà bện cho chặt, thì anh sẽ liệt nhược, và ra bất cứ như người nào khác". 14 Nàng mới ru cho ông ngủ, rồi dệt bảy bím tóc đầu ông vào chỉ dọc khung cửi) và lấy đòn nện mà bện cho chặt, đoạn nói với ông: "Samson, người Philitin trên anh đó!" ông bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và bức cả đòn nện thoi và khung cửi.

15 Và nàng nói với ông: "Làm sao anh nói được là anh thương em, khi mà anh chẳng có lòng gì đối với em: quá tam ba bận anh đã lừa em, chẳng nói cho em hay nhờ cái gì mà sức anh lớn thế!" 16 Mà bởi vì nàng thúc bách ông quá, tất cả mọi ngày và nhằng nhẵng đòi ông, thì ông đã nóng lòng sốt ruột, muốn chết được. 17 Và ông đã tỏ cho nàng tất cả nỗi lòng. Ông nói với nàng: "Dao cạo đã không hề sớt qua đầu anh, vì anh là đặc hiến cho Thiên Chúa từ dạ mẹ. Nếu anh cạo đầu đi, thì sức liệt liền biến khỏi đầu anh và anh sẽ liệt nhược và ra như mọi người".18 Ðalila thấy được là ông đã tỏ tất cả nỗi lòng của ông. Nàng sai người đi mời các vương công Philitin mà rằng: "Lần này, xin lên đi vì hắn đã rỏ tất cả nổi lòng của hắn!" Các vương công Philitin đã lên và đã đem bạc lên nữa. 19 Rồi nàng dỗ ông ngủ trên đầu gối nàng, và gọi người đến cạo bảy bím tóc trên đầu ông; và nàng chế ngự được ông; sức của ông đã biến khỏi ông. 20 Ðoạn nàng nói: "Samson, người Philitin trên anh đó!" Ông liền bừng tĩnh khỏi giấc ngủ. Ông tự nhủ: "Ta sẽ ra được như lần nọ lần kia, ta sẽ gở mình được". Nhưng ông không biết là Yavê đã rời xa ông. 21 Quân Philitin đã túm lấy ông, khoét mắt ông, rồi họ đem ông xuống Gaza và xiềng ông lại bằng hai xích đồng. Rồi ông quay cối xay trong nhà tù.

 

Samson trả thù trước khi chết

22 Song tóc đầu ông vừa bị cạo đã bắt đầu mọc lại. 23 Các vương công Philitin hội lại để tế tự một đại lễ cho Ðagôn, thần linh của họ, và để liên hoan. Họ nói:

"Thần ta thờ đã nộp tay ta

lão Samson, kẻ thù của ta".

24 Dân chúng trông thấy ông, thì ca ngợi thần linh của họ, vì họ nói:

"Thần ta thờ đã nộp tay ta,

kẻ thù của ta.

Ðứa đã tàn phá đất đai ta,

và đã làm bao người giữa ta vong mạng".

25 Và khi lòng họ hào hứng, họ nói: "Gọi Samson lại, để hắn mua vui cho chúng ta!" Họ mới triệu Samson ra khỏi nhà tù và ông đã làm trò tiêu khiển trước mặt họ; rồi họ đặt ông đứng giữa hàng cột. 26 Samson bảo đứa hầu dắt tay ông: "Dẫn qua đi, cho qua rờ được những cái cột chống đỡ cả ngôi đền, để qua tựa mình bên cái cột ấy". 27 Trong đền thì đầy đàn ông, đàn bà; ở đó có hết thảy vương công Philitin, và trên hàng hiên có chừng ba ngàn người; đàn ông và đàn bà, coi Samson làm trò. 28 Bấy giờ Samson kêu cầu Yavê: "Lạy Chúa Yavê, xin nhớ đến tôi, xin ban sức mạnh cho tôi, chỉ một lần này nữa thôi, lạy Thiên Chúa, để tôi trả thù trên quan Philitin, một oán thù bù đôi con mắt!" 29 Ðoạn Samson mân mo hai cột giữa chống đỡ cả đền và ấn mình vào cột, một bằng tay phải, một bằng tay trái. 30 Samson nói: "thì ta vong mạng đi làm một với Philitin", rồi ông vận sức lực căng tay ra và ngôi đền sụp xuống trên các vương công và tất cả dân chúng trong đền. Những người ông giết bằng cái chết của ông, lại nhiều hơn là số những người ông giết lúc sinh thời. 31 Anh em ông và tất cả gia đình cha ông xuống và đem (xác) ông lên; và họ đã chôn cất ông giữa Xorơah và Esraol, trong mộ của Manôakh, cha ông. ông đã làm thẩm phán trên Israel hai mươi năm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page