Kinh Thanh Cu c

Thanh Vnh

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh Vnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thanh Vnh 146 (145) -

Ca ngi Thien Chua ho giup

 

1 Alleluia!

Hay ngi khen Yave, hon toi hi,

2 toi muon ngi khen Ngi trot ca kiep toi,

va an ca Than cua toi, bao lau toi con song!

3 ng cay vao ngi quyen qu,

ni con ke pham khong ang cu thoat.

4 Tat th roi no ve vi at

mu c cua no ngay ay se phai tieu ma.

5 Phuc thay ngi c Than Yacob ho giup,

ni Yave Than cua no, no a cay trong.

6 ang tao thanh tri at bien khi,

cung moi vat khap ni, khap chon!

ang gi long trung cho en i i,

7 ang giai oan cho ngi b ap bc lam than,

ang cho ke oi c co banh an,

Yave giai phong ke trong nguc tu,

8 Yave m mat ngi mu,

Yave nang nhng ngi nga qu,

Yave men ngi co c,

9 Yave gn gi ke tha phng,

mo coi goa bua, Ngi cho hoi tnh,

con ng ke d, Ngi cho vay vo.

10 Yave lam vua muon thu,

Than cua ngi cho en i i, hi Sion.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page