Kinh Thanh Cu c

Thanh Vnh

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh Vnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thanh Vnh 099 (098) -

Thien Chua, Vua cong chnh va thanh thien

 

1 Yave la Vua, cac dan run khiep,

Ngi ng Kerubim, at a lung lay.

2 Yave ln lao Sion,

Ngi cao voi tren khap muon dan.

3 Chung hay khen ngi Danh Ngi,

Danh cao ca va ang s! Ngi la ang Thanh!

4 Vua uy quyen ang chuong le phai,

Ngi lap ng ngay,

le phai va chnh c ni Yacob, Ngi a gay nen!

5 Hay ton dng Yave, Thien Chua chung ta,

hay phuc lay di be chan Ngi, Ngi la ang Thanh!

6 Mose va Aharon trong hang t te cua Ngi,

va Samuel trong hang nhng ke keu khan Danh Ngi,

ho keu khan Yave, Ngi a nham li.

7 Tren cot may, Ngi phan vi ho.

Ho a gi chng tri, luat ieu Ngi a ban cho.

8 Yave Thien Chua chung toi, Ngi a nham li ho,

Ngi x vi ho nh Than bao dung,

nhng cung oan tra cac viec bat lng ho lam.

9 Hay ton dng Yave, Thien Chua chung ta,

hay phuc lay trc nui thanh Ngi,

Ngi la ang thanh, Yave, Thien Chua chung ta.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page