Kinh Thanh Cu c

Thanh Vnh

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh Vnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thanh Vnh 115 (113b) -

Mnh Thien Chua la ch thc

 

1 Khong phai chung toi, lay Yave,

khong phai chung toi, nhng la Danh Ngi!

Xin hay rang vinh quang,

v n Ngi va v s that cua Ngi!

2 Lam sao cac dan lai reu rao:

"Nao au than cua chung?"

3 Thien Chua chung toi, Ngi tren tri,

Ngi muon g th Ngi lam nay.

4 Than tng cua chung la bac la vang,

do chnh tay pham nhan a tao;

5 Mieng co o, nhng chung khong noi,

mat co o, nhng chung chang nhn.

6 Tai co o, nhng chung khong nghe,

mui co o, nhng chung khong ngi,

7 chung co tay ma chung khong r,

chung co chan ma chung chang i,

va hong chung khong he phat ra thanh tieng.

8 Hay nen nh chung, ke tao ra chung,

va ke nao tin cay vao chung.

9 Israel hi, hay tin cay Yave!

Sc ho vc va thuan ho la chnh Ngi.

10 Nha Aharon hi, hay tin cay Yave!

Sc ho vc va thuan ho la chnh Ngi.

11 Hi nhng ai knh s Yave, hay tin cay Yave!

Sc ho vc va thuan ho la chnh Ngi.

12 Yave a nh en ta, Ngi se chuc lanh,

Ngi se chuc lanh cho nha Israel,

Ngi se chuc lanh cho nha Aharon,

13 Ngi se chuc lanh cho ke knh s Yave,

ke be lam mot vi ngi ln.

14 c g Yave cho cac ngi them ong ao,

cac ngi va con cai cac ngi!

15 c g cac ngi c Yave chuc lanh

ang tao thanh tri at!

16 Tri la tri cua Yave,

con at, Ngi a ban cho con cai loai ngi.

17 Ca ngi Yave nao phai thay ma,

nao phai vong hon trong chon lang thinh!

18 Nhng chung ta ay la [nhng ke song]

se chuc tung Yave hom nay va en muon i!

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page