Kinh Thanh Cu c

Thanh Vnh

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh Vnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thanh Vnh 034 (033) -

Ngi khen s cong chnh cua Thien Chua

 

1 Cua avt. Khi ong gia ien trc mat Abimelek, ong b uoi va ra i.

2 Toi se chuc tung Yave moi thi, - - Aleph.

luon luon li ngi khen Ngi ni mieng toi.

3 Hon toi t hao ni Yave: - - Bet.

hang ngheo hen hay nghe va hay vui mng!

4 Hay ton dng Yave lam mot vi toi, - - Gimel.

cung nhau, ta hay tan tung Danh Ngi!

5 Toi se tm kiem Yave, va Ngi ap lai li toi! - - alet.

khoi moi noi khiep s, Ngi a giai thoat toi.

6 Ho a nhn en Ngi va c chieu soi, - - He.

mat ho se khong he tui ho.

7 Ke hen nay a keu va Yave a nghe, - - Zain.

Ngi a te o cho khoi moi noi khon cung.

8 Than s Yave cam trai, - - Het.

xung quanh nhng ke knh s Ngi va g thoat ho.

9 Hay nem va xem Yave tot lanh nhng bao! - - Tet.

Phuc cho ai an nau ben Ngi!

10 Hay knh s Yave, cac thanh cua Ngi, - - Yo.

v nhng ai knh s Ngi, se chang lam cn thieu thon.

11 hang giau co sa ngheo va phai oi, - - Kaph.

song ai tm kiem Yave, s lanh chang thieu.

12 Hay en, hi cac con, hay nghe Ta, - - Lame.

ta se day cho biet ang knh s Yave.

13 Ai la ngi mong c trng sinh, - - Mem.

va hoai bao nhng ngay thay c hanh phuc.

14 Hay gi li xa ieu ac, - - Nun.

va moi mieng cho khoi noi li ieu ngoa.

15 Hay lanh d, hay lam lanh, - - Samek.

hay tm, hay eo uoi bnh an.

16 Nhan Yave tren phng lam ac, - - Ain.

e diet khoi at, danh tnh chung i.

17 Mat Yave tren hang ngi cong chnh, - - Phe.

va chung keu cu, Ngi ghe tai nghe.

18 Chung than van va Yave a nghe, - - Xae.

Ngi a git chung khoi moi noi khon cung.

19 Yave gan ben nhng tam long bam tm, - - Qoph.

va nhng tam than tan nat, c Ngi te o.

20 Tai on hoa dap tren ke lanh, - - Resh.

nhng Yave eu cho thoat ca.

21 Ngi gn gi xng cot Ngai thay thay, - - Shin.

toan bo khong mot cai nao b dap.

22 Cai ac giet chet ac nhan,

ai ghet ngi lanh th chuoc va vao than. - - Tav.

23 Yave chuoc mang cac toi ta Ngi,

va khong he mac va, nhng ai an nau ben Ngi.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page