Kinh Thanh Cu c

Thanh Vnh

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh Vnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thanh Vnh 006 -

Xin Thien Chua nguoi cn thnh no

 

1 Phan nhac trng. Co hoa an. Theo an bat huyen. Thanh vnh avt.

2 Yave, xin ng theo ngha no ma phat chung toi,

trong cn loi nh, xin ch trng tr toi!

3 Xin du thng, lay Yave, v toi than tan sc kiet,

xin cha toi, lay Yave, v xng toi ra ri.

4 Hon va toi cung rung ri kinh khiep,

con Ngi, lay Yave, cho en bao gi na?

5 Xin oai lai, lay Yave, xin g thoat mang toi,

xin cu toi v long nhan ngha cua Ngi.

6 Bi chng [ai nh] en Ngi ni coi chet,

chon am ty ai se ngi khen Ngi?

7 Toi kiet sc v ren siet,

em em le tham chan nam,

nc mat chan hoa am t ging toi.

8 Phien sau mat a ra m,

hau loa ra mat gia thu ch toi.

9 Hay keo i xa ta, het thay phng tac quai!

Ka Yave a nghe tieng toi khoc than.

10 Yave a nghe li toi keu van,

Yave nhan li toi khan cau.

11 Moi ke thu toi phai xau ho, rung ri kinh khiep,

trong choc lat chung phai xau ho thao lui!

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page