Kinh Thanh Cu c

Thanh Vnh

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh Vnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thanh Vnh 021 (020) -

Ta n Thien Chua cho vua

 

1 Phan nhac trng. Thanh vnh. Cua avt.

2 Lay Yave, uy hung cua Ngi la moi hoan lac cho vua

va ngai se nhay mng biet bao bi co Ngi te o!

3 Long ngai c nguyen sao, Ngi ban cho nh y,

moi ngai khan vai g, Ngi a chang t.

4 V Ngi em chuc lanh diem phuc ma ra on Ngai,

Ngi lay trieu thien vang thap thanh at len au ngai.

5 Phuc tho ngai xin vi Ngi, Ngi a khang ban,

nhng ngay trng mien muon thi van kiep.

6 Ln thay vinh quang cua ngai, bi co Ngi te o,

oai phong lam liet, Ngi a mac cho ngai.

7 Ngi a at ngai lam nguon chuc lanh van ai,

Ngi cho ngai han hoan vui sng trc ton nhan Ngi.

8 c vua tin vng vao Yave,

va bi ngha day cua ang toi cao,

ngai se khong he nao nung.

9 Tay ngai tum c moi ke thu ngai,

tay phai ngai tum c cac ke ghet ngai,

10 Ngai se bien chung nen ta lo thieu,

luc ngai lo dien,

Yave thnh no se vui song chung

va la bung thieu chay.

11 Mieu due chung, ngai se tru di sach at,

va giong noi chung bien khoi con cai loai ngi.

12 Cho i chung muon giang hoa cho ngai,

cho i chung mu mo qu ke,

chung cung bat lc vo phng.

13 V ngai se bat chung quay lng tau thoat,

nham mat chung, ngai se trng cung.

14 Yave, xin choi day oai hung!

Chung toi nguyen se an ca xng hat dung lc cua Ngi.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page