Kinh Thanh Cu c

Thanh Vnh

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thanh Vnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thanh Vnh 032 (031) -

Xng thu c giai thoat khoi toi

 

1 Cua avt. Thi khuc.

Phuc cho ai toi pham c tha,

loi lam c khoa lap!

2 Phuc cho ngi Yave khong hach toi,

va tam than khong nhiem gian ngoa!

3 Bi toi cam mieng, th xng cot toi ra ri,

trong luc suot ngay toi keu rong.

4 Bi thau ngay thau em, tay Ngi e nang tren toi,

tuy xng toi som lai nh phi nang ha.

5 Loi toi, toi xin thu vi Ngi,

toi toi, toi khong giau na.

Toi noi: Toi xin xng vi Yave, toi toi a pham,

va chnh Ngi, Ngi a cat toi toi i.

6 Bi o moi ke thanh tn se cau khan Ngi,

khi lam thi quan bach, khi cn nc ln ngap tran,

no van xa tam vo hai.

7 Chnh Ngi la chon toi nng nau,

Ngi gn gi toi khoi luc ngat ngheo,

Ngi bao quanh toi vi li reo thoat nan.

8 Vi ngi, Ta muon day khon,

Ta muon ch ng phai i,

mat doi theo ngi, Ta muon nhu khuyen.

9 Ngi ch ra nh nga, nh la vo tri,

phai lay dam lay ham gh ky sc ngong,

keo no nhay chom ti ngi.

10 au n nhieu, phan danh ke d,

con ke tin cay Yave, n ngha bao quanh.

11 Hay mng vui trong Yave,

hay nhay mng, nhng ngi cong chnh,

hay reo vui, het thay nhng ke long ngay!

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page