Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 10 -

 

Chiến trận Gilboa, Saul chết

1 Quân Philitin giao chiến với Israel, và người Israel bỏ chạy trước mặt quân Philitin, và lăn nhào, tử trận trên núi Gilboa. 2 Quân Philitin siết lại bên Saul và các con ông; và quân Philitin đã hạ được Yônatan, Abinađab và Malki-Shua, các con của Saul. 3 Trận chiến nặng dần về phía Saul; và quân xạ thủ (bắn) cung đã nhận ra được ông và ông run lên vì khiếp quân xạ thủ. 4 Saul nói với người hiệp sĩ của ông: "Người hãy tuốt gươm đâm ta chết đi, đừng để quân không cắt bì ấy đến ngạo mạn ta". Nhưng người hiệp sĩ sợ quá không dám. Saul mới lấy gươm và bổ nhào trên gươm. 5 Người hiệp sĩ thấy Saul đã chết, thì cả y nữa cũng bổ nhào trên gươm mà chết. 6 Saul đã chết cùng với ba người con. Thế là tất cả nhà ông đã chết vơi nhau. 7 Tất cả những người Israel ở trong cánh đồng, thấy người ta bỏ chạy và Saul cùng các con ông đều đã chết, thì họ cũng bỏ thành mà chạy trốn, nên quân Philitin đã đến lập cư trong các thành ấy.

8 Hôm sau, quân Philitin đến để bóc lột tử thi, thì họ đã gặp thấy Saul và các con nằm chết trên núi Gilboa. 9 Họ đã bóc lột ông cùng lấy đầu và khí giới của ông; đoạn họ sai đem tin mừng khắp xứ Philitin, giữa các thần tượng và dân chúng. 10 Họ đặt khí giới của ông trong đền thờ thần linh của họ, và đóng đinh sọ ông trong đền thờ của Ðagôn.

11 Tất cả dân cư Yabesh xứ Galaađ vừa nghe biết quân Philitin đã làm gì cho Saul. 12 Thì hết thảy những người can đảm đã chỗi dậy. Họ đã lấy tử thi của Saul và tử thi của các con ông mà đem về Yabesh, và đã chôn cất hài cốt dưới cây sến ở Yabesh. Và họ đã làm chay bảy ngày.

13 Ấy vậy Saul đã chết vì tội thất trung ông đã phạm đến Yavê, vì không tuân giữ lời của Yavê, và cũng vì đã xin thỉnh vấn đồng bóng. 14 Ông đã không thỉnh vấn Yavê, nên Người đã phạt ông phải chết và truyền ngôi qua Ðavit, con của Ysai.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page