THÁNG MƯỜI

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 01: Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu

Ngày 02: Các thiên thần bản mệnh

Ngày 04: Thánh Phanxicô Khó Khăn, lập dòng

Ngày 05: Chân Phước Phanxicô Xaviê Seelos, linh mục

Ngày 06: 1. Thánh Brunô, linh mục lập dòng

                2. Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, cai đội

Ngày 07: Ðức Mẹ Mân Côi

Ngày 09: 1. Thánh Ðiônysiô, Giám Mục và các bạn tử đạo

                 2. Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục

Ngày 11: Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục

Ngày 14: Thánh Callistô I, Giáo Hoàng tử đạo

Ngày 15: Thánh Têrêxa Avila, đồng trinh Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 16: 1. Thánh Hedviga, nữ tu

                2. Thánh Margarita Maria Alacoque, đồng trinh

Ngày 17: 1. Thánh Ignatiô thành Antiôkia, Giám Mục tử đạo

                2. Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính, linh mục

Ngày 18: Thánh Luca, thánh sử

Ngày 19: 1. Thánh Gioan Brébeuf; thánh Isaac Jogues và các bạn tử đạo

                2. Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục

Ngày 23: 1. Thánh Gioan Capistranô, linh mục

                2. Thánh Phaolô Tống Viết Bường, quan thị vệ

Ngày 24: 1. Antôn Maria Claret, Giám Mục

                2. Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, cai đội

Ngày 28: 1. Thánh Simon và Giuđa, tông đồ

                 2. Thánh Gioan Ðạt, linh mục

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page