Thánh Gioan Lêônarđô, Linh Mục

 

Thánh Gioan Lêônarđô sinh tại Lucques vào khoảng năm 1541. Sau khi đã theo học ngành thuốc, ngài thụ phong linh mục năm 1571. Ngài thu nhập một số bạn hữu đi giảng dạy giáo lý cho thanh thiếu niên và chuẩn bị cho người trưởng thành trước những trào lưu của thệ phản. Ðó chính là Hội dòng Các Giáo Sĩ Mẹ Thiên Chúa (1574). Ngài hăng say lên tiếng chống lại những tệ đoan của xã hội, cũng vì đó ngài bị nhiều người thù ghét đến độ ngài phải rời khỏi Lucques. Ngài tới Rôma và góp phần đào tạo những linh mục thừa sai. Chính ngài đã đặt nền móng cho trường Truyền Giáo với sự cộng tác của Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Vivès (1603). Ngôi trường danh tiếng này sau được Ðức Thánh Cha Urbanô VIII chính thức khai lập vào năm 1627. Ngài đã qua đời sau một cơn bệnh nặng. Suốt cuộc đời, ngài đã không ngừng hiến thân phụng vụ Thiên Chúa và anh em đồng loại.
Back to Home