Ngày 11 Tháng Mười

Thánh Phêrô Lê Tùy, Linh Mục 

(+ 1833)

 

Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 tại làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Ðông, trong một gia đình nề nếp và khá giả. Lớn lên, ngài dâng mình cho Chúa và nhập Chủng Viện Kẻ Vĩnh (Nam Ðịnh). Ðức Cha Lamothe, phó Giám Mục địa phận Tây Ðàng Ngoài đã phong phó tế cho ngài và sai ngài đi hoạt động truyền giáo trong tỉnh Nghệ An. Ít lâu sau, ngài thụ phong linh mục và được cử làm phó xứ Ðông Thánh, Chân Lộc, rồi chính xứ Nam Ðường.

Ngày 25/6/1833, khi đi làm phúc cho một bệnh nhân hấp hối tạo họ lẻ, ngài bị kẻ ngoại bắt nộp cho quan huyện. Sau đó bị giải về Nghệ An chịu tra khảo. Mặc dù luật nhà nước cấm tra tấn và xử tử người già từ 60 tuổi trở lên, vua Minh Mạng vẫn ra án trảm quyết cho ngài. Ngày 10/10/1833, bản án tử hình về tới Nghệ An. Hôm sau, tức ngày 11/10/1833, ngài bị chém đầu ở chợ Quân Ban, hưởng thọ 60 tuổi.

Ngày 27/5/1900, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước tử đạo.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.
Back to Home