Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, Cai Ðội 

(+ 1858)

 

Thánh Phanxicô Trần Văn Trung là một trong số chín thánh tử đạo Việt Nam xuất thân từ hàng ngũ quân nhân. Ngài sinh vào khoảng năm 1825 tại làng Phan Xá, tỉnh Quảng Trị. Cha ngài là quân nhân, đã từng giữ chức cai đội, sau về làm ruộng. Lớn lên, ngài nhập ngũ và cũng được thăng chức cai đội. Ngài giữ đạo xứng đáng, tuy không sốt sắng lắm.

Lúc ấy, ngài cùng 11 bạn đồng ngũ phải dự một cuộc khảo trí. Các bạn lo tiền đút lót cho các quan để được chấm đậu, riêng mình ngài không chịu làm chuyện hối lộ đó. Vì việc chia tiền không đều, các quan cãi nhau, việc thấu đến tai vua, nên cả bọ 12 cai đội đều bị tống giam.

Năm 1858, khi quân Pháp chiếm Cửa Hàn, vua Tự Ðức truyền cho các tù nhân, ai tự nguyện đi đánh giặc sẽ được phóng thích. Ngài cùng các bạn tù hăm hở ghi tên. Nhưng để tránh nội công, quan bắt các tù nhân phải dâng hương và đạp lên Thánh Giá. Tất cả đều tuân phục, trừ một mình ngài. Vì không dụ dỗ được, các quan lại ra lệnh tống ngài vào ngục. Dù bị tra tấn đòn vọt, chịu nhiều hình khổ, ngài vẫn hãnh diện vì là người Công Giáo và sẵn sàng đổ máu để bảo vệ đức tin.

Án tử hình được vua Tự Ðức châu phê, và ngày 06/10/1858, ngài bị điệu đi xử trảm tại pháp trường An Hòa (Huế).

Ngày 02/5/1909, Ðức Giáo Hoàng Piô X đã tôn phong ngài lên hàng Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home