Ngày 24 Tháng Mười

Antôn Maria Claret, Giám Mục 

(1807-1870)

 

Thánh Antôn Maria Claret sinh trưởng trong một gia đình đạo đức tại Sallent nước Tây Ban Nha năm 1807.

Từ nhỏ, ngài đã có lòng kính mến Ðức Mẹ và phép Thánh Thể.

Lên 15 tuổi, ngài thôi học và giúp cha mẹ trong việc buôn bán. Với tài tháo vát và đức tính chăm chỉ, ngài xây dựng một gia tài vĩ đại. Nhưng ngài không cảm thấy sung sướng trước cảnh giàu sang đó. Bởi thế, ngài đã từ bỏ tất cả và xin vào Chủng Viện. Năm 1835, ngài chịu chức linh mục và hoạt động trong một xứ đạo rộng lớn. Công tác mục vụ của ngài nhằm giảng dạy lời Chúa, khuyến khích việc tôn sùng Ðức Mẹ và bí tích Thánh Thể. Ngài được mời về Rôma giữ chức quản lý tại Thánh Bộ truyền bá đức tin. Mãn nhiệm kỳ I, ngài trở về Tây Ban Nha đi truyền đạo tại Calaunia và Fortunata. Với ơn Chúa, ngài biến hai xứ đạo nhỏ bé này thành nơi cầu nguyện, tôn sùng Ðức Mẹ và Thánh Thể nổi tiếng. Ngài quy tụ các giáo sĩ và thiết lập hội dòng Ðức Mẹ Vô Nhiễm năm 1849, hầu phổ biến lòng sùng kính Ðức Mẹ. Với nhân đức và tài năng Chúa ban, ngài được tuyển chọn là Tổng Giám Mục giáo khu Santiago tại Cuba năm 1850. Ngài tiếp tục kiến thiết và canh tân khu vực trách nhiệm của ngài. Ngài được nổi tiếng nhờ hồn tông đồ nhiệt thành, canh tân các Chủng Viện và đời sống các tu sĩ, giáo sĩ về tín lý và kỷ luật. Ngoài ra, công tác xã hội cũng như việc giáo dục giới trẻ, nhất là thanh nữ, vẫn còn vang tiếng đến ngày nay. Năm 1857, trở thành cha Giải Tội và cố vấn cho nữ hoàng Tây Ban Nha. Tại công đồng Vaticanô I, ngài đem tất cả khôn ngoan để bênh vực quyền "Bất khả ngộ của Ðức Giáo Hoàng".

Ngài chết tại Frontfroide, nước Pháp năm 1870. 

Ðức Piô XI phong ngài lên bậc Chân Phước và Ðức Piô XII phong Hiển Thánh năm 1950.


Back to Home