Ngày 19 Tháng Mười

Thánh Gioan Brébeuf, Thánh Isaac Jogues 

Và Các Bạn Tử Ðạo 

(thế kỷ XVII)

 

Tám tu sĩ dòng Tên bị thảm sát vì danh Chúa tại Bắc Mỹ vào thế kỷ XVII, có thể chia làm hai nhóm:

Nhóm thứ nhất chịu tử đạo tại Auriesville, thuộc liên bang Nữu Ước hiện nay, gồm có thánh René Goupil (29/9/1642), vị tử đạo đầu tiên của Mỹ Châu, thánh Isaac Jogues và Gioan Lalande (18/10/1648).

Nhóm thứ hai bị thảm sát tại Gia Nã Ðại, gồm có thánh Charles Danvel (16/3/1649), thánh Gabriel Lalmaut (16/3/1649), Thánh Gioan Brébeuf (16/3/1649), thánh Noel Chabanel (12/1649) và thánh Charles Garnier (07/12/1649).

Thánh Isaac Jogues bị dân Iroquois bắt và hành hình, nhưng ngài được người Hà Lan cứu thoát và trở về nước Pháp. Ngài đã để lại những đau khổ phải chịu và gây được một ấn tượng sâu xa. Nhưng chưa đầy ba tháng, ngài lại muốn ra đi, ngài viết: "Phải chăng vì tội lỗi nên tôi không xứng đáng chết trong dân Iroquois?". Thiên Chúa đã nhận lời ngài cầu xin và đã cho ngài toại nguyện.

Thánh Gioan Brébeuf là một nhà thần bí, luôn kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện và tâm tình thống hối. Ngài luôn sẵn sàng chết vì Chúa.

Thánh Noel Chabanel, khi bị cám dỗ muốn trở về nước Pháp, ngài đã khấn hứa trong ngày lễ Thánh Thể năm 1647 rằng: Ngài sẽ ở lại mãi mãi và trung thành với sứ mạng truyền giáo cho người Hurons. Sau đó, ngài đã được vinh phúc lãnh triều thiên tử đạo.Back to Home