Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, Cai Trị 

(+ 1860)

 

Thánh Giuse Lê Ðăng Thị sinh khoảng năm 1825 tại làng Kẻ Văn, tỉnh Quảng Trị, và là con của một ông đội. Sau thời gian học tập binh bị, ngài được thăng chức đội trưởng, trông coi 50 lính tại Hà Tĩnh. Sau đó đổi về Nghệ An.

Năm 1859, vua Tự Ðức truyền áp dụng luật cấm đạo cho cả các cơ đội lính. Nhưng vì quan Trấn xứ mến ngài, nên đã khuyên ngài cáo quan về dưỡng bệnh. Ðơn xin được chấp thuận, ngài để vợ con ở lại Nghệ An, rồi một mình về Kẻ Văn, nhưng có kẻ vốn ghét đạo đã đi tố giác cùng quan. Vì thế, đầu tháng Giêng năm 1860, ngài bị bắt, giải về Quảng Trị để lấy cung và được tự do tạm. Cuối tháng, ngài tới trình diện theo lệnh truyền và bị tống ngục. Trước những cực hình, ngài vẫn vui vẻ và hãnh diện vì là người Công Giáo. Hơn nữa, ngài còn thương yêu và giúp đỡ các bạn tù.

Cuối tháng 3/1860, ngài bị lên án xử giảo giam hậu và bị áp giải vào Thừa Thiên.

Ngày 24/10/1860, ngài bị điệu đi xử giảo tại pháp trường An Hòa (Huế), sau khi đã được lãnh bí tích Xá Giải lần cuối cùng.

Ðức Thánh Cha Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 02/5/1909.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home