Ngày 28 Tháng Mười

Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ

 

Chúng ta đừng lầm thánh Simon tông đồ ngày hôm nay với thánh Simon Phêrô. Giáo Hội mừng kính hai thánh Simon và Giuđa cùng một ngày là vì có sự trùng hợp giữa hai ngài về cuộc đời truyền giáo cũng như khi tuyên xưng đức tin.

Thánh Simon còn được gọi là Simon người Cana, hay Simon Nhiệt Thành. Thánh Giuđa, có biệt danh là Tađêô, con của Giacôbê, anh em với Chúa Giêsu.

Theo thánh truyền thì hai ngài đi giảng Tin Mừng ở hai nơi khác nhau. Thánh Simon giảng tại Ai Cập, còn thánh Giuđa tại Mésopotamia. Sau khi thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp, hai ngài như được thôi thúc cùng đi sang Ba Tư. Chính tại nơi đây, hai ngài được diễm phúc lãnh nhận cái chết để tôn vinh Ðức Kitô như các anh em tông đồ khác. Chúng ta còn được biết thánh Giuđa đã biểu lộ sự trung thành với lời Chúa qua việc ngài chống lại những người trí thức có khuynh hướng khích bác Tin Mừng.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đem nhiệt thành loan truyền ơn cứu độ trong niềm cậy trông và trung tín với giáo lý của Chúa.


Back to Home