Thánh Gioan Ðạt, Linh Mục 

(+1798)

 

Thánh Gioan Ðạt sinh năm 1765 tại Thanh Hóa. Mồ côi cha từ nhỏ, cậu được nhận vào nhà Ðức Chúa Trời rất sớm để học hành kinh sách, giáo lý, triết lý và cuối cùng, tháng 3/1798, ngài được chịu chức linh mục. Cùng năm đó, có lệnh bắt đạo dưới đời Cảnh Thịnh. Ngày 25/8/1798, ngài bị bắt một trật với mấy thầy giảng và một số giáo dân. Thời gian trong ngục, ngài tỏ ra rất bình tĩnh. Càng gần ngày xử án, ngài càng vui mừng. Ngày 28/10/1798, ngài bị dẫn ra pháp trường Chợ Rạ, Thanh Hóa. Số giáo hữu đi theo từ biệt ngài rất đông. Tại nơi xử án, ngài không bị trói, và đang khi cầu nguyện sốt sắng, lý hình đã chém lìa đầu ngài. Liền sau đó, giáo hữu được lãnh xác ngài về chôn cất.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Back to Home