Ngày 15 Tháng Mười

Thánh Têrêxa Avila, Ðồng Trinh Tiến Sĩ Hội Thánh (1515-1582)

 

Thánh nữ Têrêxa sinh ngày 18/3/1515 tại Avila nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý phái. Sống giữa bầu khí đạo hạnh nên ngài sớm trưởng thành trên đường nhân đức. Ngài thích đọc sách các thánh tử đạo và các sách viết về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tuy bị gia đình ngăn cản, năm 1535, ngài đã can tâm gạt bỏ tất cả để vào dòng Carmêlô, lúc đó được 20 tuổi. Ngài đã góp công rất nhiều trong việc cải tổ dòng này và đã để lại nhiều tư tưởng thần học giá trị. Ngài có lòng kính mến Ðức Mẹ cách đặc biệt. Với tinh thần nhiệm nhặt, ngài lập một tu viện mới ở Avila và tiếp tục xây thêm nhiều nhà khác nữa. Ngài dâng mọi đau khổ tinh thần cũng như thể xác để cầu cho những người tội lỗi. Tuy bận rộn với công việc nhà dòng, ngài vẫn dành nhiều thời giờ để ghi lại những tư tưởng thiêng liêng, suy gẫm và phổ biến việc giữ luật dòng Carmêlô cho các tín hữu nam nữ (1562-1568). Ngài dâng các việc hãm mình hy sinh và đánh tội trong suốt cả đời để cầu nguyện cho anh em ly giáo và lạc giáo. Với một lòng tin tưởng sâu xa, ngài luôn nói: "Lạy Chúa, dù thành công hay thất bại, con vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa".

Thánh nữ qua đời tại Alba năm 1582, hưởng thọ 67 tuổi. Ngài được nổi tiếng vì ơn nói tiên tri và nhiều ơn lạ khác. 

Năm 1614, Ðức Thánh Cha Paul V đã phong ngài lên bậc Chân Phước. 

Dưới triều Ðức Giáo Hoàng Grêgoriô XIV, ngài được vinh thăng Hiển Thánh năm 1622.


Back to Home