Ngày 17 Tháng Mười

Thánh Ignatiô Thành Antiokia, Giám Mục Tử Ðạo (+ 107)

 

Ignatiô là môn đệ của thánh Gioan tông đồ, và được đặt làm Giám Mục thành Antiokia dưới thời hoàng đế Trajan.

Theo truyền tụng, khi còn bé ngài đã được Chúa Giêsu ẵm bế đặt ở giữa các môn đệ khi Chúa khuyên họ phải trở nên như con trẻ mới được vào nước Trời. Kẻ khác cho rằng, chính Ignatiô là cậu bé đã bán 5 chiếc bánh và 3 con cá cho một tông đồ trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để 3,000 người ăn no cho thỏa.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, ngài có lòng yêu mến Chúa cách đặc biệt. Ngài rất nhiệt thành với nhiệm vụ chủ chăn, năng thăm viếng các bệnh nhân, an ủi người sầu khổ, dạy dỗ kẻ dốt nát, tận tâm rao giảng Tin Mừng. Thấy vậy, dân ngoại tố cáo ngài đã cả gan rao truyền tà đạo, khuyến dụ mọi người khinh chê tiền tài danh vọng, lạc thú trần tục và loại bỏ các thần minh. Vì thế, ngài bị điệu về Rôma. Ði đến đâu, ngài cũng chỉ rao giảng Tin Mừng và luôn hhuyên nhủ các Giáo Hội Á Châu bằng những thư rất có giá trị. Trong đó, ngài thường nhắc bảo mọi người phải tôn kính và vâng phục quyền bính, nhất là hàng giáo phẩm.

Trước pháp trường Rôma, ngài đã thốt lên khi thấy những con sư tử hăng tiết xông tới: "Tôi là miếng mồi ngon cho Ðức Kitô. Ước gì nhờ răng của thú dữ, tôi trở thành bánh được tuyển chọn!". Ngài đã về với Chúa năm 107.
Back to Home