Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính (Gaselin), Linh Mục (+ 1833)

 

Cố Kính tên thật là Phanxicô Isiđôrô Gaselin, sinh ngày 10/5/1799, tại Montperreux, Pháp. Ngay từ hồi 5 tuổi, Phanxicô đã tỏ ý muốn làm linh mục. Thấy thế, cha sở bắt đầu dạy ngài học La ngữ và cho đọc các truyện về truyền giáo. Nhờ đó, ơn gọi bừng cháy trong tâm hồn. Năm 1812, ngài được gửi học ở Pontarlier, và năm 1816, lên Ðại Chủng Viện Besancon. Ngày 15/10/1818, ngài gia nhập Hội Thừa Sai Ba Lê.

Ngày 28/11/1820, ngài lên tàu tại Bordeaux cùng ba bạn đồng hành để sang Viễn Ðông. Tàu đến Huế ngày 17/5/1821.

Ngài được lệnh coi sóc họ Phường Rượu (An Ninh), và tại đó, ngài đã thụ phong linh mục ngày 28/9/1822. Dù đời sống cơ cực, nhưng ngài luôn cảm thấy hạnh phúc sung sướng.

Cuối năm 1827, vua Minh Mạng triệu ngài vào Kinh để dịch văn thư và tài liệu. Nhà vua dụ dỗ và hứa ban chức tước nếu ngài bỏ đạo, nhưng ngài một mực từ chối. Tháng 6/1828, được tự do, ngài lại tiếp tục sứ mạng truyền giáo từ Trung vô Nam.

Ðến năm 1833, lệnh cấm đạo dữ dội hơn, nên ngài phải lẩn tránh. Nhưng để khích lệ đức tin của giáo dân, ngài đã ra nộp mình tại Bồng Sơn (Bình Ðịnh). Ngày 23/8/1833, ngài bị đeo gông trên đường áp giải vào kinh.

Ngày 17/10/1833, cha Phanxicô Isiđôrô Gaselin bị điệu đi xử giảo tại pháp trường Bãi Dâu gần Huế.

Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home