Thời Ðiểm Hồng Ân

Loạt Bài Giáo Lý Năm Thánh 2000
của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển ngữ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Những Bài Giáo Lý của ÐTC trong Năm Thánh 2000

Những Bài Giáo Lý của ÐTC trong 3 năm chuẩn bị Năm Thánh 2000


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page