Tường thuật chuyến viếng thăm

Kazakhstan và Armanie

của ÐTC Gioan Phaolô II (22~27/09/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home