Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 21 -

 

Phụ chương: Chúa hiện ra bên bờ hồ

1 Sau đó, Ðức Yêsu lại tỏ mình ra lần nữa cho môn đồ ở ven biển Tibêria. Ngài đã tỏ mình ra như thế này: 2 Tề tựu với nhau có Simôn Phêrô và Thôma, nghĩa là "sinh đôi", Nathanael người Cana xứ Galilê, các người con ông Zêbêđê, và hai môn đồ khác nữa. 3 Simôn Phêrô nói với họ: "Tôi đi đánh cá đây". Họ nói với ông: "Chúng tôi cũng đi với ông". Họ ra đi và lên một chiếc đò; nhưng đêm ấy, họ không bắt được gì cả. 4 Sáng đến, Ðức Yêsu đã đứng nơi bãi biển; nhưng môn đồ không biết là chính Ðức Yêsu. 5 Ðức Yêsu nói với họ: "Này các con, có đồ ăn không?" Họ đáp lại Ngài: "Không". 6 Ngài mới bảo họ: "Hãy thả lưới bên mạn hữu đò, các ngươi sẽ gặp". Họ đã thả xuống, và không còn sức kéo lên nữa, vì cá nhiều quá. 7 Người môn đồ Ðức Yêsu yêu mến, mới nói với Phêrô: "Chúa đó!" Simôn Phêrô vừa nghe: Chúa đó, liền quấn lấy áo ngoài - vì ông ở trần - mà gieo mình xuống biển. 8 Còn các môn đồ khác vào với đò, vì họ cũng xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm xích thôi, và họ kéo theo lưới cá.

9 Khi lên đất, họ thấy đã có than đỏ với cá ở trên và bánh. 10 Ðức Yêsu nói với họ: "Ðem lại đây ít cá các ngươi vừa bắt nãy giờ". 11 Simôn Phêrô lên (đò) và kéo lưới vào đất, đầy những cá lớn, một trăm năm mươi ba con; và tuy nhiều ngần ấy cá, lưới cũng không bị rách. 12 Ðức Yêsu bảo họ: "Lại đây mà lót lòng đi". Trong các môn đồ, không ai còn dám hỏi Ngài: Ông là ai, bởi đã biết là chính Chúa. 13 Ðức Yêsu đến, cầm lấy bánh mà ban cho họ, và cá cũng thế. 14 Ðó là lần thứ ba Ðức Yêsu đã hiện ra với môn đồ sau khi sống lại từ cõi chết.

Phêrô và môn đồ Chúa yêu mến

15 Khi họ đã lót lòng rồi, Ðức Yêsu nói với Simôn Phêrô: "Simôn, con của Yoan, ngươi có mến Ta hơn các kẻ này không?" Ông thưa Ngài: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết tôi yêu mến Chúa!" Ðức Yêsu nói với ông: "Hãy chăn giữ chiên của Ta!" 16 Lần thứ hai, Ngài lại nói với ông: "Simôn, con của Yoan, ngươi có mến Ta không?" Ông thưa với Ngài: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết tôi yêu mến Chúa!" Ngài nói với ông: "Hãy chăn dắt cừu của Ta!" 17 Lần thứ ba, Ngài nói với ông: "Simôn, con của Yoan, ngươi có yêu mến Ta không?" Phêrô buồn vì Ngài đã nói đến lần thứ ba: Ngươi có yêu mến Ta không; và ông thưa Ngài: "Lạy Chúa, Chúa thông hay mọi sự, Chúa biết tôi yêu mến Chúa!" Ðức Yêsu nói với ông: "Hãy chăn nuôi đàn cừu của Ta!

18 "Quả thật, quả thật, Ta bảo ngươi:

khi ngươi còn trẻ

ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tùy ý;

nhưng khi đã về già,

ngươi sẽ giăng tay ra

và người khác sẽ thắt lưng cho

và lôi đi nơi ngươi không muốn".

19 Ngài nói vậy để ám chỉ Phêrô sẽ phải chết thế nào mà tôn vinh Thiên Chúa. Nói thế rồi, Ngài bảo ông: "Hãy theo Ta!" 20 Phêrô quay lại thấy theo sau có môn đồ Ðức Yêsu mến yêu, người đã nằm kề ngực Ngài trong bữa tối và nói: "Thưa Ngài, ai là kẻ sẽ nộp Ngài". 21 Vậy Phêrô thấy người ấy, thì thưa Ðức Yêsu: "Lạy Chúa, còn người này thì sao?" 22 Ðức Yêsu nói với ông: "Giả như Ta muốn nó ở lại cho tới khi Ta đến, thì việc gì đến ngươi? Phần ngươi hãy cứ theo Ta!"

23 Vậy có lời đồn đại giữa anh em là môn đồ ấy không phải chết. Nhưng Ðức Yêsu đã không nói với (Phêrô): Nó không phải chết; song là: Giả như Ta muốn nó ở lại cho tới khi Ta đến, thì việc gì đến ngươi!

24 Chính môn đồ ấy làm chứng về mọi điều và đã viết ra, và chúng tôi biết rằng chứng của ông là chứng xác thực.

25 Còn lắm điều khác, Ðức Yêsu đã làm, nếu viết lại từng điều, thì thiết tưởng thế gian không đủ chỗ mà chứa sách viết ra.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page