Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 18 -

2. Thương Khó

 

Chúa Yêsu bị bắt

1 Nói thế rồi, Ðức Yêsu ra đi với môn đồ, qua bên kia khe Kêdrôn. Ở đó có một thửa vườn, và Ngài cùng môn đồ vào trong vườn. 2 Yuđa, kẻ nộp Ngài cũng từng biết nơi ấy, vì lắm lần Ðức Yêsu đã đến họp mặt với môn đồ ở đó.

3 Vậy Yuđa dẫn theo một cơ binh, và nhóm bộ họ của các thượng tế và Biệt phái, mà đến đó cùng với đèn đưốc và khí giới. 4 Ðức Yêsu biết rõ mọi sự sắp xảy đến cho Ngài, thì đi ra và nói với họ: "Các ngươi tìm ai?" 5 Họ đáp lại Ngài: "Yêsu Nazaret!" Ngài bảo họ: "Chính là Ta". Yuđa, kẻ nộp Ngài cũng đứng chung với họ. 6 Vậy khi Ngài vừa nói với họ: "Chính là Ta", thì họ giật lùi đàng sau và nhào xuống đất. 7 Ngài lại hỏi họ lần nữa: "Các ngươi tìm ai?" Và họ nói: "Yêsu Nazaret". 8 Ðức Yêsu đáp lại: "Ta đã bảo các ngươi: chính là Ta. Vậy nếu các ngươi tìm Ta, thì hãy để các kẻ này đi!". 9 Ngõ hầu nên trọn lời Ngài đã nói: "Các kẻ Cha đã ban cho Con, Con đã không để hư mất một người nào".

10 Simôn Phêrô có mang gươm, thì rút ra và đanh nhằm người đầy tớ của thượng tế và cắt đứt tai phải nó. Tên đứa đầy tớ ấy là Malkhô. 11 Nhưng Ðức Yêsu bảo Phêrô: "Hãy bỏ gươm vào bao! Chén Cha đã ban cho Ta, Ta lại không uống sao?"

Trước tòa án Do Thái - Phêrô chối Chúa

12 Cơ binh và viên quản cơ, cùng với bộ hạ của người Do Thái bắt lấy Ðức Yêsu và trói Ngài lại. 13 Họ điệu Ngài đến cùng Hanna trước hết, vì ông là nhạc phụ của Caipha, vị Thượng tế năm ấy. 14 Caipha là người đã bàn với người Do Thái: Cái lợi hẳn là chỉ một người chết thay vì cả dân.

15 Ði theo Ðức Yêsu có Simôn Phêrô và một môn đồ khác. Môn đồ này là người quen thuộc với Thượng tế. Ông cùng vào với Ðức Yêsu trong dinh Thượng tế. 16 Còn Phêrô thì đứng bên cổng, phía ngoài. Môn đồ kia, người quen thuộc với Thượng tế, mới ra và nói với chị giữ cổng mà đưa Phêrô vào. 17 Ðứa tớ gái giữ cổng mới nói với Phêrô: "Cả ông nữa, ông cũng thuộc nhóm môn đồ của người ấy hay sao?" Ông đáp: "Có đâu!" 18 Túc trực ở đó có lũ quân hầu cùng đám bộ hạ; họ đốt than, sưởi mình, vì trời lạnh. Phêrô cũng đứng chen với họ mà sưởi.

19 Thượng tế tra hỏi Ðức Yêsu về môn đồ và giáo huấn của Ngài. 20 Ðức Yêsu đáp lại với ông: "Tôi đã công khai nói với thế gian, tôi hằng ngày giảng dạy hoặc trong hội đường, hoặc nơi Ðền thờ, tức là những nơi mọi người Do Thái đều tụ hội, chứ tôi có nói chùng lén gì đâu? 21 Ông hỏi tôi làm gì? Hãy hỏi những người đã nghe, xem tôi đã nói gì với họ. Kìa, họ biết tôi đã nói những gì". 22 Ngài nói thế, thì một người trong nhóm bộ hạ túc trực ở đó vả mặt Ðức Yêsu mà rằng: "Lại dám trả lời với Thượng tế như vậy ư?" 23 Ðức Yêsu trả lời với y: "Nếu Ta đã nói không phải, thì hãy chứng đâu là không phải; mà nếu là phải, sao lại đánh Ta?"

24 Bấy giờ Hanna sai điệu Ngài, vẫn bị trói, đến với Thượng tế Caipha.

25 Simôn Phêrô đứng sưởi đó, người ta nói với ông: "Cả ông nữa, ômg cũng thuộc nhóm môn đồ người ấy hay sao?" Ông chối và nói: "Có đâu!" 26 Một người trong hàng tôi tớ của Thượng tế, bà con với người mà Phêrô đã cắt đứt tai, mới nói: "Tôi lại đã không thấy ông trong thửa vườn với ông ấy sao?" 27 Phêrô lại chối. Và ngay đó thì gà gáy.

Trước tòa án Rôma

28 Sau đó bỏ dinh Caipha, họ điệu Ðức Yêsu đến Phủ đường. Trời đã sáng. Họ không vào Phủ đường, kẻo mắc uế mà không ăn lễ Vượt qua được. 29 Vậy nên Philatô ra ngoài gặp họ và nói: "Các người tố cáo ông này về tội gì?" 30 Họ đáp lại và nói với ông: "Nếu tên này không làm gì ác, thì chúng tôi đã không đem nộp cho ngài". 31 Philatô mới bảo họ: "Các người hãy đem ông ấy đi mà xét xử chiếu theo luật pháp của các ngươì!" Người Do Thái đáp lại: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả". 32 Ngõ hầu được nên trọn lời Ðức Yêsu đã ám chỉ Ngài sẽ phải chết cái chết nào.

33 Philatô lại vào Phủ đường và ông cho gọi Ðức Yêsu mà nói với Ngài: "Ông mà lại là Vua dân Do Thái?" 34 Ðức Yêsu đáp lại: "Tự mình ông, ông nói thế, hay có ai khác đã nói với ông về tôi?" 35 Philatô nói lại: "Tôi là Do Thái hay sao? Dân tộc ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" 36 Ðức Yêsu đáp:

"Nước tôi không thuộc về thế gian này,

Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này,

thì bộ hạ của tôi đã cố chiến đấu,

không để tôi bị nộp cho người Do Thái.

Ấy vậy Nước tôi không thuộc chốn này".

37 Philatô nói với Ngài: "Vậy thì ông là Vua sao?" Ðức Yêsu đáp:

"Ông nói đó: Tôi là Vua!

chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra,

và chính vì lẽ này mà tôi đã đến trong thế gian:

ấy là để làm chứng cho sự thật.

Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng tôi".

38 Philatô nói với Ngài: "Sự thật là gì?" Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do Thái và nói với họ: "Ta không tìm ra tội trạng nào nơi ông ấy. 39 Các ngươi có tục lệ là được ta tha người nào trong dịp lễ Vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta tha Vua Do Thái cho các người không?" 40 Họ mới kêu lên mà rằng: "Không phải tên này, nhưng là Barabba!" Barabba là một tên cướp.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page