Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

1. Chiếc Áo Từ Nhân

2. Chân Lý Về Cuộc Ðời

3. Tự Vây Hãm Chính Mình

4. Bí Quyết Của Sự Bình An

5. Nghịch Lý Của Tin Mừng

6. Lớn Lên Trong Ðức Tin

7. Những Kỷ Niệm Ðẹp

8. Tình Yêu Và Ân Sủng

9. Hành Trình Ðức Tin

10. Hai Người Mẹ

11. Tình Mẹ

12. Ðường Công Chính

13. Truyền Thống Gia Ðình

14. Người Mục Tử Nhân Hiền

15. Lòng Tham Vô Ðáy

16. Lòng Khoan Nhượng Và Tha Thứ

17. Danh Hiệu Kitô

18. Dấu Chỉ Của Sự Hiệp Nhất

19. Sống Và Yêu Thương Ðến Cùng

20. Ánh Sáng Hy Vọng

21. Những Ánh Sao Ðêm

22. Ðiều Căn Bản Của Cầu Nguyện

23. Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Thời Giờ

24. Mầu Nhiệm Của Ðau Khổ

25. Tự Do Và Hy Vọng

26. Người Dẫn Ðường

27. Tâm Sự Với Chúa

28. Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người

29. Sức Mạnh Của Ðức Tin

30. Sống Ðời Cầu Nguyện

31. Nền Tảng Ðích Thực Của Gia Ðình

32. Cuộc Sống Vĩnh Cửu

33. Lắng Nghe Tiếng Chúa

34. Sa Mạc

35. Vâng Lời Tiếng Lương Tâm

36. Cửa Sổ Tâm Hồn

37. Tha Nhân Là Hỏa Ngục

38. Cố Gắng Và Thành Công

39. Tiến Vào Sa Mạc

40. Mầu Nhiệm Của Tội Lỗi

41. Thiên Chúa Là Ðấng Tốt Lành

42. Bác Ái Theo Tinh Thần Phúc Âm

43. Tâm Hồn Khó Nghèo

44. Ðào Luyện Nhân Cách

45. Thước Ðo Nhân Cách

46. Sống Ðích Thực

 

47. Quyền Lực Và Vinh Quang

48. Cuộc Lữ Hành Triền Miên

49. Nhân Tính Của Con Người

50. Liên Ðới Và Chia Sẻ

51. Dấu Chỉ Của Tình Yêu

52. Lời Mời Gọi Yêu Thương

53. Ðáp Lời Mời Gọi Yêu Thương

54. Hướng Ðến Mai Sau

55. Sức Mạnh Của Thập Giá

56. Mầu Nhiệm Phục Sinh

57. Tin Mừng Phục Sinh

58. Sứ Ðiệp Cứu Ðộ Của Kitô Giáo

59. Sự Sống Bất Diệt

60. Tuyên Xưng Lòng Tin

61. Ban Tặng Sự Sống

62. Tin Tưởng Vào Tình Thương Của Chúa

63. Sống Niềm Tin Phục Sinh

64. Trong Tâm Và Tột Ðỉnh Của Niềm Tin

65. Ánh Mắt Ðức Tin

66. Phép Lịch Sự Của Con Người

67. Ý Nghĩa Của Ðau Khổ

68. Hiến Dâng Trọn Vẹn

69. Sứ Ðiệp Bình An

70. Ðồng Hành Với Chúa

71. Những Giọt Nước Mắt Của Tình Yêu

72. Hình Ảnh Của Thập Giá

73. Hy Sinh Vì Người Khác

74. Sự Sống Thánh Thiêng

75. Hai Biểu Tượng Của Kitô Giáo

76. Biểu Tượng Nghệ Thuật

77. Hơi Thở Của Hội Thánh

78. Hạnh Phúc Gia Ðình

79. Người Thầy Tuyệt Vời

80. Ước Mơ Của Thiên Chúa

81. Thách Ðố Của Lòng Tin

82. Sứ Mệnh Của Người Mục Tử

83. Ðường Về Nhà Cha

84. Chùm Sao Thập Giá

85. Ðầy Tớ Không Hơn Chủ

86. Bác Ái Và Quảng Ðại

87. Mẫu Gương Phục Vụ

88. Chiếc La Bàn

89. Sống Là Một Trao Ban

90. Tiến Bước Trong Tin Tưởng Và Khoan Nhượng

91. Hiến Thân Cho Chúa

92. Tình Yêu Như Một Ngôi Nhà

 

 

"Chiếc Áo Từ Nhân - Suy Niệm Và Cầu Nguyện Hằng Ngày"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2007 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: July 10, 2007 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page