Chiếc Áo Từ Nhân

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 66 -

Phép Lịch Sự Của Con Người

 

"Ðất nước của những con người tự do, quê hương của những con người can đảm". Ðó là câu nói cuối cùng trong bài quốc ca của Hoa Kỳ. Nhưng mới đây, một ký giả làm cho hãng tin Coste News Service đã nhại lại như sau: "Ðất nước của hạ tiện, quê hương của cuồng nộ". Với tựa đề này ký giả Pop Dorte đã viết về tác phong xử sự của một số không nhỏ người Mỹ hiện nay. Bài báo tường thuật lại kết quả của một cuộc nghiên cứu được thực hiện trong toàn cõi Hoa Kỳ mang tựa đề "Tường trình về thái độ thô lỗ tại Hoa Kỳ". Theo tường trình này, 88% người được hỏi cho biết họ thường gặp những người thô lỗ và thiếu lễ độ, có 79% khẳng định rằng thiếu lễ độ và bất lịch sự là vấn đề nghiêm trọng, nhưng chỉ có 62% cho biết họ rất khó chịu về thái độ thô lỗ, bất kính, và 62% cho biết xưa kia họ đã có những hành động tương tự. Trong số người lái xe có 60% nói rằng họ thường gặp những người lái xe khác có hành động bất cẩn và đe dọa sinh mạng người khác.

Cũng theo tường trình trên đây, một nửa dân số Mỹ cho biết họ bị quấy rầy vì phải nghe những tiếng nói của những người khác nói chuyện bằng điện thoại lưu động tại nơi công cộng. Một nửa dân số Mỹ lại cho rằng họ đã bỏ ra khỏi cửa hàng và không mua gì trong năm 2001 vừa qua chỉ vì thái độ phục vụ không tử tế của những tiếp viên trong các cửa hàng. Có người cho biết họ đã phải nghe những lời thô tục từ những thanh thiếu niên phát ngôn bừa bãi. Một người đã nhận xét như sau: "Nếu quý vị ở trong một cửa hàng và đi sau ba em còn trong tuổi vị thành niên, quí vị có thể nghe thấy những từ ngữ tục tĩu trong mỗi câu nói của chúng. Những lời tục tĩu là một phần trong ngữ vựng của các em. Các em nói mà không hề suy nghĩ". Hầu hết những người được phỏng vấn đều nói rằng thói thô lỗ đang gia tăng.

Thật ra đây không phải là vấn đề mới lạ. Tình trạng suy đồi về kinh tế xã hội diễn ra trong mỗi quốc gia trên thế giới vào mọi thời đại. Ðáng quan tâm chăng là nó thể hiện sự suy đồi về đạo đức.

* * *

Lịch sự, lễ độ, tử tế ở đâu và thời nào cũng được trân quí. Tổ tiên ông bà chúng ta xem trọng điều đó khi dạy con cháu: "Tiên học lễ, hậu học văn". Sức khỏe của một xã hội được thể hiện qua cung cách xã giao và đối xử của con người trong xã hội đó. Văn minh tiến bộ của con người không chỉ được đo lường bằng của cải vật chất hay các phát minh khoa học và những ứng dụng kỹ thuật mà trước tiên bằng sự tinh tế của phép lịch sự được thể hiện qua các quan hệ giữa người với người.

Trong tinh thần kitô giáo, phép lịch sự luôn được đề cao. Chúng ta vẫn nói lịch sự là hoa của bác ái, không thể sống bác ái mà tự miễn chước phép lịch sự, không thể tôn trọng và yêu thương người khác mà trước tiên không đối xử lịch sự và lễ độ với họ. Tựu trung, lịch sự là đòi hỏi của đức tin và yêu thương bác ái. Người tín hữu kitô không có những cử chỉ lời nói hay hành động cọc cằn, thô lỗ vì ý thức rằng mình là đền thờ của Thiên Chúa. Họ biết rằng bất cứ cử chỉ thiếu lễ độ nào cũng là một xúc phạm đến phẩm giá cao cả của chính bản thân họ. Người tín hữu kitô cư xử lịch sự là bởi vì họ nhận ra nơi mỗi tha nhân hình ảnh của Chúa. Người tín hữu kitô tin rằng Thiên Chúa mà họ tôn thờ tự đồng hóa với mỗi con người, Thiên Chúa ấy gần gũi thiết thân với con người đến độ bất cứ một thương tổn nào gây ra cho tha nhân cũng đều là một xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Việc Chúa sống lại mà các tín hữu kitô đang tuyên xưng một cách đặc biệt trong mùa này không phải là một mầu nhiệm xa lạ với cuộc sống con người. Thật thế, Ðấng phục sinh tự đồng hóa với mỗi một tha nhân, nhất là của những kẻ bé mọn nhất trong xã hội loài người. Hơn bao giờ hết, mùa phục sinh, các tín hữu kitô được nhắc nhở để nhận ra và yêu thương Ngài trong những kẻ bé mọn ấy.

Lạy Chúa Kitô Phục sinh,

Chúa đã không loại trừ một người nào. Chúa  đã ngồi đồng bàn với những người bị loại ra bên lề xã hội. Chúa đã yêu thương các trẻ em. Chúa cư xử nhân hậu với các tội nhân. Chúa đã tha thứ cho các lý hình của Chúa. Chúa tự đồng hóa với những kẻ bé mọn. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi mỗi người và cư xử với họ bằng chính cung cách của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page