Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 30 -

 

VI. Lời Của Agur

 

1 Lời của Agur, con của Yaqê, người Massa. Sấm của người

này cho Itơel, cho Itơel và cho Ukal.

2 Tôi là kẻ ngu độn nất trong mọi người,

chẳng chút trí khôn người đời,

3 tôi đã chẳng học được khôn ngoan

và chẳng biết đến sự thông hiểu của Ðấng Thánh.

4 Ai đã lên trời rồi xuống lại?

ai đã góp được gió trong nắm tay?

ai đã tìm được nước trong áo choàng?

ai đã làm vững chắc mọi mút cùng của đất?

Tên ngài là gì?

Tên con ngài là gì, anh có biết?

5 Mọi lời của Thiên Chúa đã được thử luyện,

Người là thuẫn đỡ cho kẻ nương náu nơi Người.

6 Ðừng thêm gì vào lời của Người,

kẻo Người sẽ quở phạt anh

và coi anh là phường nói láo.

7 Tôi cầu khẩn anh hai điều,

xin đừng từ chối trước khi tôi chết:

8 Xin đẩy xa tôi, sai quấy và lời điêu ngoa,

xin đừng ban cho tôi nghèo khó hoặc giàu sang,

nhưng cho tôi phần bánh của tôi,

9 kẻo một khi dư đầy, tôi sinh phản bội

mà nói: "Yavê là ai?"

hoặc thiếu thốn, tôi sinh trộm cắp

và làm uế tạp Danh Thiên Chúa tôi.

10 Ðừng dèm pha một kẻ nô lệ với chủ nó,

kẻo nó nguyền rủa anh và anh phải gánh chịu cực khổ.

11 Thế hệ nguyền rủa cha

và chẳng chúc lành cho mẹ,

12 thế hệ tự thị trong sạch

nhưng uế nhơ không được tẩy xóa,

13 thế hệ có cái nhìn kiêu hãnh,

và mắt ngạo nghễ,

14 thế hệ mà răng là kiếm sắc,

mà hàm là dao găm

để cắn xé người nghèo và tiễu trừ họ khỏi xứ,

và kẻ hẩm hiu, khỏi giữa loài người.

 

VII. Cách Ngôn Số

 

15 Con đỉa có hai đứa con gái: "Cho xin! Cho xin!"

Có ba cái không bao giờ lấy làm đủ.

Và bốn cái không bao giờ nói: "Ðủ rồi".

16 Âm phủ, lòng son sẻ,

đất no đầy nước

và lửa, cái chẳng bao giờ nói: "Ðủ rồi!"

17 Con mắt khinh dễ cha

và miệt thị tuổi già của mẹ,

bầy quạ nơi thác nước sẽ mổ thủng,

và phượng hoàng sẽ cấu xé nó.

18 Có ba điều vượt tầm mức tôi,

và bốn truyện tôi không biết:

19 Ðường của phượng hoàng trong bầu trời,

đường của rắn trên đá,

đường của tàu bè ngoài biển khơi,

và đường của người đàn ông nơi người thiếu phụ trẻ.

20 Này là lối sống của người đàn bà ngoại tình:

Nó ăn rồi chùi mép và nói:

"Tôi chẳng làm gì xấu!"

21 Có ba điều làm đất rung chuyển

và bốn truyện nó không kham nổi:

22 Một người nô lệ lên làm vua,

một tên lục súc đầy họng thực phẩm,

23 một người thiếu nữ khả ố lấy chồng,

và một đứa tớ nữ thừa hưởng của bà chủ nó.

24 Có bốn vật nhỏ li ti trên đất,

nhưng khôn ngoan trong các hàng khôn ngoan:

25 Ðàn kiến, đám dân yếu ớt,

nhưng mùa hè biết dự trữ lương thực.

26 Giống cù lì, dân chẳng sức mạnh,

nhưng làm ổ trong đá rắn,

27 đàn châu chấu, chẳng có vua,

nhưng di chuyển theo hàng lối.

28 Con thằn lằn người ta lấy tay bắt được,

nhưng lại trú ngụ trong các đền đài vua chúa.

29 Có ba vật có dáng dấp đẹp

và bốn, có dáng đi đẹp:

30 Con sư tử, dũng mạnh nhất trong hàng súc vật,

không lùi bước trước bất cứ vật gì.

31 Con gà trống mập lưng hay con dê đực,

và vì vua khi ngài hô hào dân chúng.

32 Nếu anh ngu xuẩn đủ để nổi giận,

và nếu anh nghĩ lại, hãy đặt tay lên miệng anh!

33 Bởi vì có bơ khi ép sữa,

có máu khi bóp mũi,

có cãi lộn khi vắt cơn thịnh nộ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page