Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 11 -

 

1 Cán cân man trá, Yavê nhờm tởm,

quả cân chính xác được Người tán trợ.

2 Ngạo mạn kéo theo khinh bỉ,

nhưng khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhu.

3 Người ngay thẳng để liêm chính dẫn dắt,

ác tà đưa kẻ bội phản đến chỗ diệt vong.

4 Của cải ra vô dụng trong ngày thịnh nộ,

nhưng công chính giải thoát khỏi cái chết.

5 Công chính của người hoàn thiện phạt bằng đường đi,

quân gian ác vấp té trên ác tà của nó.

6 Công chính của người ngay thẳng giải thoát họ,

phường bội phản vướng mắc trong lòng tham của chúng.

7 Khi quân gian ác chết đi, tin tưởng nó thành mây khói,

và hy vọng đặt trong của cải cũng tiêu tan.

8 Người công chính thoát khỏi lo âu khốn khổ,

quân gian ác lại sa vào trám chỗ.

9 Bởi miệng lưỡi, quân vô đạo hủy hoại người đồng loại,

bởi hiểu biết, người công chính thoát nạn.

10 Khi hàng công chính hạnh phúc, cả thành hoan vui,

khi phường gian ác bị diệt, thì này tiếng reo hò mừng rỡ.

11 Thành dựng lên bởi chúc lành của người ngay thẳng,

miệng quân gian ác làm thành sụp đổ.

12 Kẻ khinh chê đồng loại là thiếu khôn ngoan,

người hiểu biết nín thinh.

13 Kẻ ác miệng giãi bày điều kín ẩn,

người kín đáo giữ kín câu truyện.

14 Thiếu lãnh đạo, một dân sụp đổ:

Thành công nhở ở số nhiều tư vấn.

15 Kẻ bảo lãnh cho người xa lạ sẽ gặp họa tai,

nhưng người chẳng ưa ngoéo tay sẽ được an toàn.

16 Người đàn bà duyên dáng đoạt được vinh hiển,

người đàn ông nghị lực đoạt được giàu sang.

17 Người nhân từ làm điều tốt lành cho chính mình,

người độc ác làm khổ chính bản thân.

18 Kẻ gian ác sinh lợi hư ảo,

kẻ gieo công chính lãnh công vững bền.

19 Kẻ thi hành công chính đi đến sự sống,

người đeo đuổi điều ác đi vào cõi chết.

20 Kẻ lòng dạ vạy vò, Yavê nhờm tởm!

Người mến chuộng kẻ theo đường liêm chính.

21 Ðã hẳn, quân gian ác sẽ chẳng khỏi bị trừng phạt,

nhưng dòng dõi người công chính sẽ vô sự.

22 Vòng vàng nơi mõm heo:

Thế đó, người đàn bà đẹp nhưng thiếu hiểu biết.

23 Người công chính chỉ ước ao điều lành,

điều đợi chờ phường gian ác, ấy là thịnh nộ.

24 Kẻ cho nhiều lãnh nhiều,

kẻ thu vét vô chừng mực chỉ đi đến thiếu thốn.

25 Lòng tốt sẽ được no thỏa,

và kẻ cho người uống sẽ được uống no đầy.

26 Kẻ đầu cơ lúa thóc, dân chúng nguyền rủa,

nhưng chúc lành xuống trên đầu kẻ bán ra.

27 Kẻ nhắm điều tốt lành tìm được xót thương,

còn kẻ theo đuổi điều ác, sẽ sa vào điều ác.

28 Kẻ tin cậy nơi của cải sẽ ngã gục,

hàng công chính mọc lên tàu lá.

29 Kẻ xáo trộn nhà sẽ thừa hưởng gió,

và kẻ điên dại sẽ làm tôi tớ cho người khôn ngoan.

30 Hoa quả của công chính là cây sự sống,

người khôn ngoan cầm giữ sinh mạng.

31 Nếu người công chính lãnh nhận công nghiệp trên đất,

huống hồ người gian ác và quân tội lỗi!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page