Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 05 -

 

Hãy tránh xa người đàn bà ngoại tình

1 Hỡi con, hãy chú tâm vào sự khôn ngoan của ta,

hãy ghé tai nghe sự thông hiểu của ta,

2 để biết đắn đo

và môi miếng con giữ lấy hiểu biết.

3 Bởi môi miếng vợ người khác, tiết ra mật ngọt

và lời của nó trơn tru hơn dầu;

4 nhưng rốt cuộc nó đắng hơn khổ ngải,

và sắc như gươm hai lưỡi.

5 Chân nó bước vào cõi chết,

và bước đi đạt thấu âm phủ;

6 nó chẳng màng tới đường sự sống,

lạc đường lạc lối, nó nào có hay.

7 Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta,

và đừng lạc xa lời phát ra tự miệng ta:

8 Hãy tránh xa nó,

và chớ lại gần ngõ vào nhà nó,

9 kẻo con lại nộp gia sản con vào tay kẻ khác

và năm tháng con, cho một người chẳng chút xót thương,

10 kẻo người xa lạ lại no đầy sức mạnh của con,

và hoa quả nỗi cực nhọc của con

lại sang tay người không quen biết.

11 Rốt cuộc con sẽ rên siết,

một khi thân thể và xác thịt hao mòn;

12 Con sẽ nói: "Hỡi ôi! Tôi đã ghét bỏ lời huấn dụ,

và lời quở mắng, tôi đã khinh chê!

13 Tôi đã chẳng nghe lời các thầy dạy bảo,

chẳng lắng tai nghe kẻ huấn dục tôi!

14 Vì một chút mà tôi ứ đầy hoạn nạn,

ngay giữa hội nghị và cộng đồng!"

15 Hãy uống nước nơi bồn nước của con,

nước chảy ra từ giếng của con.

16 Mạch nước của con đừng trào ra ngoài,

và suối nước của con, trên nơi công cộng.

17 Chúng hãy dành cho một mình con,

chứ không phải cho những kẻ xa lạ với con.]

18 Hãy được chúc lành, suối nước của con!

Hãy tìm thấy niềm vui nơi người vợ của tuổi thanh xuân!

19 Nai tình yêu, nai tơ mỹ miều!

Nàng hãy sống với con mãi mãi,

chớ gì ngực nàng luôn luôn làm con thỏa thuê

và con không ngừng say đắm tình yêu nàng!

20 Hỡi con, tại sao lại để vợ kẻ khác mê hoặc

và ôm ấp vú vê người đàn bà xa lạ?

21 Bởi mắt Yavê dò xét đường đi của con người

và trông chừng mọi nẻo nó đi.

22 Quân gian ác sẽ sa vào chính tội ác của nó,

sẽ bị cầm giữ trong lòi tói của tội nó phạm.

23 Nó sẽ chết vì thiếu chỉ dạy,

và nó lạc lối vì quá cuồng dại.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page