Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 22 -

 

1 Danh giá quý hơn của cải;

sự nể vì hơn bạc, hơn vàng.

2 Kẻ giàu, người nghèo gặp nhau:

Cả hai, Yavê đã làm nên.

3 Người khôn thấy họa tai và ẩn mình

kẻ ngây ngô bất kể; chúng phải trả giá.

4 Phần thưởng của đức khiêm tốn là lòng kính sợ Yavê,

của cải, vinh dự và sự sống.

5 Chông gai và cạm bẫy trên đường kẻ vạy vò,

kẻ muốn giữ mạng sống mình thì xa lánh.

6 Tập tành đứa trẻ theo đường nó phải đi,

đến tuổi già, nó cũng chẳng lạc xa.

7 Người giàu chế ngự kẻ nghèo,

kẻ vay mượn làm tôi kẻ cho vay.

8 Kẻ gieo bất chính sẽ gặt họa tai,

và gậy cơn thịnh nộ của nó sẽ đập trên nó.

9 Người hiền từ sẽ được chúc phúc,

bởi nó ban bánh của mình cho người nghèo khó.

10 Hãy đuổi quân nhạo báng đi và cuộc cãi cọ sẽ ngừng,

tranh chấp và lăng nhục sẽ chấm dứt.

11 Kẻ mến chuộng lòng dạ tinh sạch,

và kẻ có miệng duyên, được vua làm bầu bạn.

12 Mắt Yavê bảo vệ sự hiểu biết,

nhưng Người xáo trộn lời lẽ của quân bội phản.

13 Kẻ lười nói: "Bên ngoài có sư tử,

ra đường, tôi sẽ chết mất!"

14 Miệng vợ kẻ khác như hố sâu,

kẻ Yavê ruồng rẫy sẽ rơi vào.

15 Ðiên dại dính liền với lòng dạ đứa trẻ,

roi vọt của giáo dục sẽ gỡ ra.

16 Áp bức kẻ nghèo là làm nó nên giàu,

cho người giàu có là làm nó ra khó.

 

III. Sưu Tập Lời Các Hiền Nhân

 

17 Lời hàng khôn ngoan.

Hãy lắng tai nghe các lời của ta,

và để lòng dạ vào những điều ta hiểu biết,

18 bởi con sẽ cảm thấy khoan khoái gìn giữ chúng trong lòng,

và cầm chắc trên môi miếng con.

19 Ðể con đặt tin tưởng nơi Yavê,

thì hôm nay, ta cũng sẽ huấn dục, cả con nữa.

20 Ta đã chẳng viết cho con ba mươi chương

khuyên nhủ và hiểu biết,

21 để con được biết sự đích xác của những lời chân thật,

để con có thể tường trình một cách trung thực

cho kẻ sai phái con?

22 Ðừng bóc lột kẻ nghèo, vì nó nghèo

và đừng áp bức kẻ yếu thế nơi quyền môn,

23 bởi Yavê sẽ biện hộ cho chúng

và sẽ cưỡng đoạt sự sống của những kẻ cưỡng đoạt chúng.

24 Ðừng liên kết với kẻ nóng giận,

đừng đi với người nóng tính,

25 kẻo con học đòi lề lối nó

và giăng bẫy hại sinh mạng con.

26 Ðừng thuộc về hạng người ngoéo tay,

hạng bảo lãnh nợ nần;

27 nếu con chẳng có gì trả,

người ta sẽ lấy cả giường con đang nằm.

28 Con đừng xê dịch ranh giới cổ xưa

cha ông con đã đặt.

29 Con thấy một người nhanh nhẹn trong công việc?

Nó sẽ đứng hầu hàng vua chúa

và chẳng chầu hầu phường vô danh tiểu tốt.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page