Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 16 -

 

1 Những mưu tính lòng dạ của con người,

nhưng câu trả lời đến từ Yavê.

2 Mọi con đường của con người

đều tinh sạch trước mắt con người.

nhưng chính Yavê cân nhắc lòng dạ.

3 Hãy phú cho Yavê mọi công trình của ngươi,

và mọi dự tính của ngươi sẽ được thực hiện.

4 Yavê làm mỗi cái theo cùng đích của nó,

và cả quân gian ác cho ngày họa tai.

5 Mọi lòng cuồng ngạo, Yavê nhờm tởm,

chắc chắn sẽ chẳng khỏi bị phạt.

6 Người ta đền tội bởi trung tín và tín nghĩa,

bởi lòng kính sợ Yavê, người ta lánh xa sự dữ.

7 Khi Yavê hài lòng về hành vi của người nào,

Người giao hòa nó với chính địch thù của nó.

8 Thà ít mà công chính,

hơn lời lãi dư đầy mà bất công.

9 Lòng người suy tính về đường mình đi,

nhưng chính Yavê cho bước chân nên mạnh.

10 Sấm ngôn ở miệng vua,

trong phân xử, miệng ngài chẳng khiếm nhiệm.

11 Cân và các cân chính xác thuộc Yavê,

mọi quả cân trong túi đều là công trình của Người.

12 Làm sự dữ là điều nhờm tởm đối với các vua,

bởi ngai vàng thiết lập trên công chính.

13 Môi miếng công chính được vua đoái tình,

ngài mến chuộng kẻ nói năng ngay thật.

14 Cơn thịnh nộ của vua là sứ giả của sự chết,

nhưng người khôn ngoan làm nguôi lòng ngài.

15 Khi nhan vua ngời sáng, ấy là sống,

và lòng nhân hậu của ngài như trận mưa xuân.

16 Thu tập khôn ngoan có giá hơn vàng ròng,

thu tập hiểu biết quý hơn bạc.

17 Ðường người ngay thẳng, ấy là lánh xa sự dữ,

kẻ canh chừng đường mình đi bảo toàn sự sống.

18 Kiêu ngạo đi trước, suy tàn theo sau,

và lòng ngạo nghễ đi trước đổ vỡ.

19 Ở khiêm nhu với người nghèo khốn,

hơn chia của hôi được với phường kiêu căng.

20 Kẻ chú tâm nghe lời sẽ tìm thấy hạnh phúc,

và hạnh phúc thay, kẻ phó thác nơi Yavê.

21 Người lòng khôn ngoan được cao rao và thông suốt,

và môi miếng dịu dàng tăng thêm hiểu biết.

22 Người có lương tri có được nguồn sống,

nhưng điên dại là hình phạt kẻ điên.

23 Lòng khôn ngoan khiến miệng nên khéo léo

và môi miếng thêm nhiều hiểu biết.

24 Lời lẽ dễ thương làm một tầng mật ong:

Dịu dàng nơi cổ và lành mạnh cho thể xác.

25 Có đường thấy thì thẳng,

nhưng cuối cùng, ấy chính là đường dẫn tới sự chết.

26 Nỗi thèm thuồng giúp người lao động,

bởi miệng thúc (tay làm).

27 Kẻ vô loại đào bới họa tai

và trên môi miếng nó như có lửa bỏng.

28 Người gian gieo rắc bất hòa,

và người thèo lẻo chia rẽ cả bạn thân tình.

29 Người hung bạo quyến rũ đồng loại mình

và dẫn vào con đường chẳng lành.

30 Kẻ nhắm mắt tính toan điều xảo quyệt,

người mím môi, tội ác đã thực hiện.

31 Tóc bạc là triều thiên vinh hiển,

người ta gặp được trên đường công chính.

32 Người nhẫn nhục thắng bậc anh hùng,

người tự chủ có giá hơn người chiếm được thành.

33 Người ta gieo quẻ trong nếp áo,

nhưng mọi quyết định đều do nơi Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page