Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 25 -

 

V. Phần Hai Sưu Tập Của Salômon

 

1 Ðây cũng còn là những Cách ngôn của Salômon

do những người của Êzêkya,vua Yuđa thu tập.

2 Vinh quang của Thiên Chúa, ấy là cất giấu một điều,

và dò thấu một điều là vinh quang của các vua.

3 Trời bởi chiều cao, đất bởi chiều sâu,

và lòng dạ các vua, không sao dò thấu.

4 Gột bọt khỏi bạc,

bạc sẽ được hoàn toàn tẩy luyện.

5 Gạt quân gian ác khỏi mặt vua,

và ngai của ngài sẽ nên bền vững trên công lý.

6 Trước mặt vua, con chớ nên vênh váo,

và đừng ngồi chỗ của kẻ quyền cao;

7 bởi, được người ta nói: "Xin mời lên đây!"

thì tốt hơn là bị hạ xuống trước mặt vương công.

8 Ðiều mắt con đã thấy

chớ vội đưa ra tòa,

bởi vì cuối cùng, con sẽ làm gì

khi đồng loại con làm con bỉ mặt?

9 Hãy tự bào chữa với người đồng loại,

nhưng đừng bộc lộ sự kín ẩn của kẻ khác.

10 Kẻo kẻ nghe được làm con bỉ mặt

và tín nhiệm con mất đi chẳng lấy lại được.

11 Lời nói đúng lúc

như táo vàng trên đĩa bạc.

12 Như nhẫn vàng và kiềng vàng luyện,

thế đó, kẻ sửa mắng người biết lắng tai nghe.

13 Như tuyết mát tươi trong ngày mùa,

cũng vậy kẻ đưa tin trung tín đối với kẻ sai nó,

nó làm mát lòng chủ nó.

14 Có mây và gió, nhưng không mưa!

Thế đó, kẻ hứa long trọng mà chẳng giữ.

15 Quan tòa xiêu lòng bởi sự kiên nhẫn,

và lưỡi ngọt ngào nghiền nát xương.

16 Con tìm thấy mật ong? hãy ăn vừa đủ,

nếu con ăn đã đời, con sẽ mửa ra.

17 Chớ thường xuyên đặt chân sang nhà hàng xóm,

kẻo mệt vì con, nó sẽ ghét con.

18 Như chùy, gươm và tên nhọn,

kẻ làm chứng dối chống lại đồng loại nó.

19 Như răng sâu, chân thọt

kẻ bội phản trong giờ họa tai.

20 Hát tặng lòng buồn bực,

như cất áo choàng của nó trong ngày lạnh buốt

và như đổ dấm vào một vết thương.

21 Nếu kẻ thù con đói, hãy cho nó bánh ăn,

nếu nó khát, hãy cho nó nước uống.

22 ấy là con chất than hồng lên đầu nó,

và Yavê sẽ trả lại con.

23 Gió bấc sinh mưa,

và lưỡi thì thầm sinh mặt giận dữ.

24 Thà ở góc mái nhà,

còn hơn chung nhà với người đàn bà lắm điều nhiều truyện.

25 Như nước mát nơi họng khô,

ấy vậy tin mừng đến từ một xứ xa xôi.

26 Mạch nước bị khuấy đục, suối nước ra nhơ uế,

thế đó, người công chính xiêu vẹo trước quân gian ác.

27 Mật ăn nhiều chẳng tốt,

vậy hãy tiết kiệm lời ngợi khen.

28 Như thành bỏ ngỏ chẳng tường lũy,

thế đó, kẻ chẳng tự chủ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page