Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 02 -

 

Chống lại những liên lạc xấu

1 Hỡi con, nếu con đón nhận lời ta,

nếu con nắm giữ nơi lòng trí mọi giáo huấn của ta,

2 lắng tai nghe khôn ngoan,

hướng lòng về trí tuệ,

3 phải, nếu con kêu gọi thông hiểu

và khẩn nài trí tuệ,

4 nếu con tìm kiếm nó như (kiếm tìm) tiền bạc,

và nếu con đào bới nó như một người tìm kho báu,

5 khi ấy, con sẽ hiểu được lòng kính sợ Yavê,

con sẽ gặp được sự hiểu biết của Thiên Chúa.

6 Bởi chính Yavê ban khôn ngoan,

hiểu biết và thông suốt xuất tự miệng Người.

7 Người dành cho kẻ ngay chính lời khuyên của Người,

Người là thuẫn đỡ cho kẻ thực thi chính trực;

8 Người canh phòng các nẻo đường của công chính,

và chăm sóc đường đi của các kẻ trung tín của Người.

9 Khi ấy, con sẽ hiểu chính trực, công bằng, ngay thẳng,

mọi nẻo đường hạnh phúc.

10 Khi khôn ngoan thấm nhập vào lòng con,

và hiểu biết là nguồn êm dịu cho hồn con,

11 thì thận trọng sẽ trông chừng con,

trí tuệ sẽ canh giữ con

12 để gìn giữ con khỏi đường bất chính,

khỏi người nói lời xàm bậy,

13 khỏi những kẻ bỏ đường chính trực,

và chạy theo các ngả tăm tối;

14 chúng thích thú làm điều gian ác,

chúng hoan lạc trong hư đốn.

15 Ðường chúng đi thì vạy vò,

lối chúng theo đầy dẫy quanh co.

16 Ðể gìn giữ cho khỏi vợ kẻ khác,

khỏi người đàn bà xa lạ có lời nói bùi tai;

17 nó đã ruồng bỏ người bạn tuổi thanh xuân,

và quên lãng giao ước của Thiên Chúa nó;

18 Nhà nó nghiêng về cái chết,

đường nó dẫn đến bóng ma.

19 Không ai đến với nó mà còn trở lại,

và chúng chẳng còn về lại con đường sự sống.

20 Vậy, con sẽ bước đi trong đường kẻ lành,

con sẽ giữ nẻo người công chính.

21 Bởi người ngay chính sẽ ở trong xứ sở,

người chính trực sẽ lưu ngụ ở đó,

22 nhưng phường gian ác sẽ bị tiễu trừ khỏi xứ sở,

và quân phản bội sẽ bị bứng đi khỏi đó.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page