Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 10 -

 

II. Sưu Tập Salômon

 

1 Cách ngôn của Salômon.

Con ngoan làm vui lòng cha,

Con ngu xuẩn làm cực lòng mẹ.

2 Của phi nghĩa chẳng sinh lợi gì,

nhưng công bằng giải thoát khỏi cái chết.

3 Yavê chẳng bỏ đói người công chính,

nhưng Người trấn áp lòng tham của phường gian ác,

4 Bàn tay uể oải làm ra nghèo khó,

bàn tay người mẫn cán làm nên giàu sang.

5 Kẻ thu tập trong mùa hè là người khôn ngoan,

kẻ mê ngủ trong mùa gặt là phường trơ tráo.

6 Chúc lành xuống trên đầu người chính trực!

nhưng miệng quân gian ác che đậy hung bạo.

7 Ký ức người chính trực được chúc lành,

còn danh phường gian ác thì vữa tan.

8 Lòng khôn ngoan đón nhận giáo huấn,

nhưng người môi miếng điên dại đi tới diệt vong.

9 Kẻ đi đường liêm chính đi trong an toàn,

còn kẻ theo đường vạy vò sẽ bị lột mặt nạ.

10 Kẻ nháy mắt gây nên khổ não,

nhưng người quở trách thẳng mặt đem lại an bình.

11 Nguồn sự sống: Miệng người chính trực,

nhưng miệng quân gian ác che đậy hung bạo.

12 Hận thù nhen nhúm gây gỗ,

lòng mến phủ lấp mọi tội lỗi.

13 Trên môi miếng người hiểu biết có khôn ngoan,

nhưng có gậy trên lưng kẻ khờ dại.

14 Người khôn ngoan tích lũy hiểu biết,

nhưng miệng kẻ điên dại là đổ vỡ kề bên.

15 Sản nghiệp người giàu, đó là thành lũy của nó,

cái khổ của người yếu, ấy là sự thiếu thốn của họ.

16 Thành quả của người chính trực đem lại sự sống,

thành quả của quân gian ác đem lại tội lỗi.

17 Kẻ quan tâm tới lời quở trách, đi theo sinh lộ,

người khinh dễ lời răn, lạc lối lầm đường.

18 Môi miếng của kẻ điêu ngoa che dấu hận thù,

người buông lời vu khống là tên ngu xuẩn.

19 Nhiều lời, chẳng khỏi lầm lỗi,

người giữ mồm giữ miệng là kẻ khôn ngoan.

20 Lưỡi người chính trực là bạc ròng,

lòng phường gian ác chẳng đáng bao nhiêu.

21 Môi người chính trực nuôi cả đoàn lũ,

nhưng phường ngu dại chết vì thiếu trí khôn.

22 Chính chúc lành của Yavê làm nên giàu có,

khó nhọc kèm theo cũng chẳng thêm thắt gì!

23 Ðối với kẻ ngu xuẩn, phạm tội ác chỉ là trò chơi,

như thể trau dồi khôn ngoan đối với người hiểu biết.

24 Quân gian ác ghét của nào được của ấy,

được ban cho người chính trực, điều họ ước mong.

25 Bão táp thổi qua, gian ác chẳng còn,

nhưng người chính trực, nền móng đời đời.

26 Như dấm chua (ê) răng, khói (cay) mắt,

kẻ lười biếng đối với người sai phái nó.

27 Kính sợ Yavê tăng thêm số ngày,

nhưng năm tháng của quân gian ác sẽ phải rút ngắn.

28 Trông cậy của người công chính là vui mừng,

nhưng hy vọng của phường gian ác sẽ tiêu tan.

29 Ðường Yavê là nơi ẩn náu của người công chính,

là điêu tàn cho kẻ làm ác.

30 Người chính trực chẳng hề bị lay chuyển,

nhưng phường gian ác sẽ chẳng lưu lại trong xứ.

31 Miệng người chính trực diễn đạt khôn ngoan,

nhưng lưỡi hư đốn sẽ bị cắt đi.

32 Môi người chính trực tiết ra điều nhân nghĩa,

miệng phường gian ác, điều hư đốn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page